Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie bezstykové koleje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D37TBK ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Hana Krejčiříková
Přednášející:
Leoš Horníček, Hana Krejčiříková
Cvičící:
Leoš Horníček, Hana Krejčiříková
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování bezstykové koleje pod zatížením provozem a klimatickými podmínkami.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. Teorie bezstykové koleje

2. Výpočet napětí v bezstykové koleji a dilatačních pohybů

3. Stanovení minimálních odporů v podélném a příčném směru z hlediska osy koleje

4. Vztah bezstykové koleje a mostní konstrukce

5. Omezení pro navrhování GPK pro bezstykovou kolej

Osnova cvičení:

Výpočet vybočení koleje

Cíle studia:

Celkový přehled o chování bezstykové koleje v různých klimatických podmínkách, návrh konstrukčních prvků pro zachování bezpečné provozuschopnosti tratě.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Fendrich L., Handbuch Eisenbahninfrastructur, ISBN-10 3-540-29581-X Berlin Heidelberg New York, Springer-Verlag Berlin 2007

Lichtberger B., Track Compendium, 1st edition 2005, ISBN 3-7771-0320-9

Doporučená literatura:

Fuhrer G., Oberbauberechnung, VLN 162-925/65/79, Transpress Berlin

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3571206.html