Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Structural Design, Project 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133SDP2 KZ 6 4C anglicky

Předmět 133SDP2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124SDP1

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Iva Broukalová, Yuliia Khmurovska
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Zpracování statické části projektové dokumentace pro zadaný objekt (část objektu). Konstrukční řešení vybrané varianty objektu s respektováním požadavků dalších profesí. Statický výpočet a výkresová dokumentace v rozsahu upřesněném při konzultacích.

Na výuce se podílejí katedry KPS (K124) a geotechniky (K135).

Požadavky:

Aktivní účast (max. 3 absence) a pravidelné konzultace, zpracování požadovaných výstupů pro statickou část i část stavební konstrukce a zakládání (klasifikace od obou spolupracujících kateder), prezentace projektu.

Osnova přednášek:

V předmětu nejsou přednášky.

Osnova cvičení:

1. Výběr vhodné stavby (architektonická studie, články a čísla prezentované ve stavebních a architektonických časopisech atd.), analýza objektu a okrajových podmínek.

2. Předběžný návrh 3 vhodných konstrukčních systémů na základě komplexní analýzy budovy. Náčrt variant konstrukčního systému.

3. Výběr varianty pro další analýzu. Předběžná analýza a specifikace zvoleného konstrukčního systému.

4. Výpočet zatížení. Předběžný výpočet nosných konstrukcí. Konstrukční výkresy pro každé patro. Předběžný návrh základů.

5. Konstrukční výkresy. Výběr konstrukčních prvků pro podrobnou analýzu.

6. Detailní statický výpočet a výkresy zadaných prvků, Technická zpráva. Konzultace konstrukčních výkresů, výpočtů, výkresů výztuže, detailů. Návrh základů a výkresy.

7. Detailní statický výpočet a výkresy zadaných prvků, Technická zpráva. Konzultace konstrukčních výkresů, výpočtů, výkresů výztuže, detailů. Návrh základů a výkresy.

8. Detailní statický výpočet a výkresy zadaných prvků, Technická zpráva. Konzultace konstrukčních výkresů, výpočtů, výkresů výztuže, detailů. Návrh základů a výkresy.

9. Detailní statický výpočet a výkresy zadaných prvků, Technická zpráva. Konzultace konstrukčních výkresů, výpočtů, výkresů výztuže, detailů. Návrh základů a výkresy.

10. Podrobný statický výpočet a výkresy zadaných prvků, Technická zpráva. Konzultace konstrukčních výkresů, výpočtů, výkresů výztuže, detailů. Návrh základů a výkresy.

11. Detailní statický výpočet a výkresy zadaných prvků, Technická zpráva. Konzultace konstrukčních výkresů, výpočtů, výkresů výztuže, detailů. Návrh základů a výkresy.

13. Prezentace projektu.

Cíle studia:

Prohloubit znalosti z navrhování betonových a zděných konstrukcí, použití těchto znalostí pro projekt skutečného objektu a vypracování projektové dokumentace s respektováním požadavků provozu objektu a dalších profesí.

Studijní materiály:

[1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994

[2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman 1991

[3] Procházka, J.; Štemberk P.: DESIGN PROCEDURES FOR REINFORCED CONCRETE STRUCTURES, ISBN 978-80-01-04240-3, Published ČVUT

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3561606.html