Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Continuum Mechanics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E111083 ZK 4 3P+0C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Kinematika kontinua, konečné deformace, rotace a posuvy. Zákon zachování hmotnosti. Prvá impulsová věta a princip energie. Lagrangeův a Almanciho tenzor deformace, tenzor rychlosti deformace, jeho objektivita. Prvý a druhý Piola-Kirchhoffův tenzor napětí a Jaumannův tenzor napětí. Formulace „update“ pro geometricky nelineární úlohy. Konstituční rovnice prostého materiálu, Newtonské kapaliny a některé aplikace v mechanice poddajných těles a prostředí.(Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3543306.html