Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aritmetika a kódy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-AAK.1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Studenti se seznámí s různými reprezentacemi dat používanými v číslicových zařízeních a budou schopni navrhnout jednotky realizující aritmetické operace a kodéry a dekodéry pro detekci a opravu chyb.

Požadavky:

Návrh kombinačních a sekvenčních logických obvodů na úrovni hradel, základy lineární algebry.

Osnova přednášek:

1. Bezpečnostní kódy - základní principy.

2. Lineární kódy.

3. Cyklické kódy.

4. Opravy shluků chyb.

5. Opravy několika chyb.

6. Číselné soustavy, sčítání a odčítání.

7. Kódy pro zobrazení čísel se znaménkem.

8. Násobení.

9. Pohyblivá řádová čárka.

10. Dělení.

11. Elementární funkce.

Osnova cvičení:

1. Konečná tělesa.

2. Mnohočleny nad konečnými tělesy.

3. Lineární kódy a opravy chyb.

4. Cyklické kódy.

5. Opravy shluků chyb.

6. Opravy několika chyb.

7. TEST.

8. Číselné soustavy a kódy.

9. Sčítačky a odčítačky.

10. Násobení a násobičky.

11. Pohyblivá řádová čárka.

Cíle studia:

Obvody realizující aritmetické operace jsou jednou ze základních komponent počítačů ale i jiných číslicových zařízení. V předmětu budou prezentovány algoritmy základních i složitějších aritmetických operací, které jsou vhodné zejména pro implementaci logickými obvody. Dále budou prezentovány možnosti opravy a zjišťování chyb a jejich shluků v datech ukládaných do pamětí nebo přenášených různými kanály.

Studijní materiály:

Pluháček, A. ''Projektování logiky počítačů''. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02145-9.

Hlavička, J., Racek, S., Golan, P., Blažek, T. ''Číslicové systémy odolné proti poruchám''. Praha: ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00852-5.

Adámek, J. ''Kódování''. Praha: SNTL, 1989.

Parhami, B. ''Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Designs''. Oxford University Press, 1999. ISBN 0195125835.

Koren, I. ''Computer Arithmetic Algorithms (2nd edition)''. A. K. Peters, 2001. ISBN 1568811608.

Muller, J. M. ''Elementary Functions: Algorithms and Implementation (2nd edition)''. Birkhäuser Boston, 2005. ISBN 0817643729.

Moreira, J. C., Farrell, P. G. ''Essentials of Error-Control Coding''. Wiley, 2006. ISBN 047002920X.

Lin, S., Costello, D. J. ''Error Control Coding (2nd Edition)''. Prentice Hall, 2004. ISBN 0130426725.

Poznámka:

Předmět se již nevyučuje.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-AAK/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3477206.html