Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Architectures of Computer Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-APS.1 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Students will learn the construction principles of internal architecture of computers with universal processors at the level of machine instructions. Special emphasis is given on the pipelined instruction processing and on the memory hierarchy. Students will understand the basic concepts of RISC and CISC architectures and the principles of instruction processing not only in scalar processors, but also in superscalar processors that can execute multiple instructions in one cycle, while ensuring the correctness of the sequential model of programs. The course further elaborates the principles and architectures of shared memory multiprocessor and multicore systems and the memory coherence and consistency in such systems.

Požadavky:

Basic knowledge of combinational and sequential logical circuits. Knowledge of basic instruction cycle and assembly labguage programming. Programing in C, the role of a compiler for a higher level PL.

Osnova přednášek:

1. Quantitative principles of computer design

2. Instruction Set Architecture (ISA)

3. Introduction to Verilog

4. Single-cycle RISC processor design

5. Pipelined RISC processor design

6. Memory hierarchy: cache memory

7. Memory hierarchy: virtual memory

8. Coherence of shared memory in multiprocessor systems

9. Memory consistency and synchronization primitives

10. Superscalar processors I

11. Superscalar processors II

12. Superscalar processors III

Osnova cvičení:

1. Evaluation of computer performance

2. ISA and the MIPS assembly language

3. Programming in assembly language for MIPS

4. Hardware description language (Verilog)

5. Basic components of simple RISC processors

6. Pipelined processor

7. Cache memory viewed by CPU/assembler

8. Cache memory viewed by a C/C++ programmer

9. MESI coherence protocol

10. Memory consistency and synchronization primitives

11. Memory consistency viewed by a C/C++ programmer

12. Superscalar processors

13. Semestral projects check, assessment

Cíle studia:

Students understand architectures of uniprocessor computers at the level of machine instructions, with emphasis to instruction pipelining and memory hierarchy. They know the main concepts of RISC and CISC architectures. They learn how modern computers work and how they are constructed. They learn about the techniques that today's processors used to increase the program execution performance. They get basic knowledge allowing them to optimize their programs to fully exploit a given processor microarchitecture. They get an idea about the trends in the area of computer architectures and how they will affect software. They understand the principles of shared-memory multiprocessor system architectures and issues of memory consistency.

Studijní materiály:

[1] Patterson, D. A. - Hennessy, J. L.: Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 4th Edition, Morgan Kaufmann, 2011, 978-0123747501,

[2] Hennessy, J. L. - Patterson, D. A.: Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th Edition, Morgan Kaufmann, 2011, 978-0123838728.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/BIE-APS/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BIE-APS/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3464506.html