Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Objektové programování v Javě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-OPJ Z,ZK 7 2P+3C česky
Garant předmětu:
Miroslav Balík
Přednášející:
Miroslav Balík
Cvičící:
Miroslav Balík
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět Objektové programování v Javě uvede studenty do objektově orientovaného programování v programovacím jazyku Java. Kromě samotného jazyka budou probrány základní knihovny pro práci se soubory, proudy, sítěmi, kolekcemi, databázemi a vícevláknové programování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Primitivní datové typy a operace s nimi, úvod do OOP.

2. OOP, třídy, objekty, konstruktory, popis API základních tříd a jednoho rozhraní.

3. Výjimky, jejich šíření a ošetření, Autoclosable v Javě 7 a vylepšení příkazu try, příkaz assert, polymorfismus a RTTI ( Run Time Type Identification ).

4. Pole a API třídy java.util.Arrays, kolekce - taxonomie, implementace, časové složitosti operací, vhodná nasazení, související API, utility.

5. Vstup, výstup: základní pricipy pro ukládání dat, znakové x bytové proudy, vstupní x výstupní proudy, třída File, proudění rourou, serializace a deserializace objektů, komprese dat, třída RandomAccess-File, knihovny java.io a java.nio.

6. Vlákna a procesy, jejich interakce, synchronizace. Programování vícevláknových aplikací na vícejádrových procesorech.

7. Sít? a java.net, Java a Internet, základní pojmy (IP, TCP, URL, port DNS), socketové x datagramové spojení, klient - server architektura.

8. Knihovny pro práci s GUI, JavaFX, události: zásady návrhu grafického uživatelského rozhraní, správci rozvržení, metrika, kontejnery a komponenty, Graphics, Font a Color. Delegační model zpracování událostí, Listenery a Adaptery, zdroje událostí, obslužné metody, Focus a MVC,

9. JavaFX pokračování.

10. Databáze: připojení k databázím, typy připojení, JDBC, rozhraní Connection, Statement a ResultSet, vybrané příkazy SQL, datové typy SQL vs. datové typy Javy. Návrhový vzor DAO.

11. RMI = Remote Method Invocation, vnitřní a vnořené třídy, lokální třídy.

12. Odlišné vlastnosti Javy 5, Javy 7 a starších verzí, pokročilé využití Enum, generika, použití, definice vlastních generických tříd a metod.

13. Dokumentace, JAR, logování, regulární výrazy a jejich využití při vyhledávání, JNI.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolventi předmětu Objektové programování v Javě budou umět vytvořit program v programovacím jazyku Java s využitím objektového paradigmatu. Dále budou mít přehled v knihovnách pro práci se soubory, proudy, sítěmi, kolekcemi, databázemi a vícevláknové programování. Studenti budou vědět přínosy verzí Java 5 a Java 7 a dalších s ohledem na změny v jazyku a tyto výhody budou aktivně využívat.

Studijní materiály:

Z: Bruce Eckel, Myslíme v jazyku Java (originál Thinking in Java 2nd edition) - knihovna programátora, knihovna zkušeného programátora, Grada Publishing, 2001, 80-247-0027-1

Z: Pavel Herout, Učebnice jazyka Java, Kopp, České Budějovice, 2000, 80-7232-115-3

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-OPJ

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-OPJ
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:301
Balík M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
Út
místnost T9:350
Balík M.
10:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3429206.html