Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vodní hospodářství obcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144VO1 Z,ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Složení odpadních vod. Mechanické čištění odpadních vod, lapáky písku, česle, sedimentace. Biologické čištění odpadních vod s volně vznášenou a přisedlou biomasou. Zpracování čistírenských kalů, aerobní a anaerobní stabilizace kalu.

Legislativa, vývoj odvodňování měst, účel stokování. Stokové soustavy, moderní trendy v městském odvodnění, územní retence, dešťové nádrže - druhy, účel. Odtokový děj z povodí, metody dimenzování stokové sítě. Redukce odtoku dešťové vody spadlé na povodí. Racionální metody dimenzování jednotné a oddílné dešťové stokové sítě. Výpočtové programy používané v ČR. Oddílná splašková soustava stokové sítě. Technické podmínky pro návrh stok. Materiál stok, spojování. Zakládání (statika) a stavba stok. Objekty na stokové síti.

Léčebné a komunální lázeňství. Vodohospodářská lázeňská technika. Inženýrské sítě, teoretický základ, koordinace, koncepce, legislativa, ekonomické a ekologické podmínky.

Požadavky:

zápočet - protokoly ze cvičení, zkouška - písemný test

Osnova přednášek:

Složení odpadních vod. Mechanické čištění odpadních vod, lapače písku, česle, sedimentace. Biologické čištění odpadních vod s volně vznášenou a přisedlou biomasou. Zpracování čistírenských kalů, aerobní a anaerobní stabilizace kalů.

STOKOVÁNÍ. Legislativa, vývoj odvodňování měst, účel stokování. Stokové soustavy, moderní trendy v městském odvodnění, územní retence, dešťové nádrže - druhy, účel. Odtokový děj z povodí, metody dimenzování stokové sítě. Redukce odtoku dešťové vody spadlé na povodí. Racionální metody dimenzování jednotné a oddílné dešťové stokové sítě. Výpočtové programy používané v ČR. Oddílná splašková soustava stokové sítě. Technické podmínky pro návrh stok. Materiál stok, spojování. Zakládání (statika) a stavba stok. Objekty na stokové síti.

Osnova cvičení:

Léčebné a komunální lázeňství. Vodohospodářská lázeňská technika. Inženýrské sítě, teoretický základ, koordinace,

Cíle studia:

Seznámit se se základy stokování a technologie pro čištění odpadních vod a lázeňství. Umět navrhovat inženýrské sítě.

Studijní materiály:

Slavíčková, K. - Slavíček, M.: Vodní hospodářství obcí 1 - úprava a čištění vody Praha: ČVUT, 2013.; Chudoba a kol.: Biologické čištění odpadních vod. 1991, SNTL Praha; Kriš: Bazény a koupaliska. 2000, Vydavatelství Jaga group, Bratislava

Nypl, Synáčková: Zdrav. inž. 30 - Stokování. 2001, ČVUT Praha; Whipe a kol.: Stromwater management in Urbanizing Areas. 1996, New Jersey, USA; Butler, Davies: Urban Drainage. 2000, London

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3337506.html