Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Multimedia 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B39MM1 Z,ZK 6 2P+2L+8D česky
Garant předmětu:
Roman Berka, František Rund
Přednášející:
Roman Berka, Libor Husník, František Rund
Cvičící:
Roman Berka, František Rund
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět vybaví studenty potřebnými znalostmi nezbytnými pro přípravu a zpracování multimediálního obsahu s využitím škály nástrojů podporujících různé kreativní přístupy. Přednášky jsou zaměřeny na prezentaci standardů, technologií, metod a postupů, které jsou v současné době používané v tvůrčím procesu jak v komerční tak i alternativní tvorbě. Prezentovaná témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody, technická zařízení pro pořizování videa, osvětlování a osvětlovací technika. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Součástí kurzu je i vypracování projektu s využitím zmíněných technologií a nástrojů.

Požadavky:

Znalost programování a využívání knihoven v jazyku Java nebo C++ (viz také https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b39mm1/start).

Osnova přednášek:

1. Signál a jeho metody popisu. Fourierova transformace.

2. Zvukové signály, popis a vnímání zvuku.

3. Číslicové zpracování zvukových signálů.

4. Prostorová akustika.

5. Technická zařízení pro snímání a reprodukci zvuku.

6. Přístupy pro reprezentaci zvuku v prostoru a jejich aplikace v multimédiích a VR.

7. Snímání a záznam obrazu, technická zařízení.

8. Zpracování videa, střihové aplikace, kompozice videa.

9. Stereoskopie

10. Ukládání obrazu a videa, datové formáty.

11. Snímání pohybu a interakce.

12. Archivace, distribuce a prezentace multimediálního obsahu.

13. Osvětlování a osvětlovací technika.

14. Pojem multimédia jako prostředek komunikace a oblasti aplikací.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s prostředím a s předmětem.

2. Zadání úloh.

3. Zpracování zvuku - dílna I.

4. Konzultace k projektům.

5. Snímání a reprodukce zvuku - dílna II.

6. Konzultace k projektům.

7. TEST I - akustika / konzultace.

8. Snímání videa - dílna III.

9. Konzultace k projektům.

10. Stereoskopie - dílna IV.

11. Konzultace k projektům.

12. TEST II - vizual/ konzultace.

13. Konzultace k projektům.

14. Prezentace projektů, zápočet.

Semestrální práce: Jeden projekt v průběhu celého semestru.

Cíle studia:

Cílem kurzu je uvedení studenta do oblasti multimédií v širším kontextu aplikací v němž se uplatňuje celá řada postupů využívajících více ale i méně známé nástroje tak, aby student nezůstával u zažitých a tradičních představ, ale aby se naučil stávající přístupy a aplikace v oblasti multimédií rozvíjet a aplikovat i v dosud neznámých souvislostech.

Studijní materiály:

Berka a kol.: Multimédia I, skripta, ČVUT, 2016.

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B0B39MM1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:H1-24c
Berka R.
Rund F.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laboratoř
místnost T2:H1-24c
Berka R.
Rund F.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laboratoř
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3132706.html