Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

3D modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B39TDM KZ 5 0P+4C+6D
Přednášející:
Cvičící:
David Sedláček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Studenti praktickou cestou získají potřebné znalosti pro vytváření geometrie 3D modelů (polygonální, Nurbs a subdividion technika modelování), nastavení materiálů a světel a vytvoření krátkého animovaného filmu. Dále si vyzkouší práci se zařízením pro záznam tvaru objektu (3D laser scanner) a pro záznam pohybu postavy (Motion Capture).

Požadavky:

Předmět vysvětluje vše potřebné od základu, na studenty tedy nejsou kladeny žádné požadavky.

Osnova přednášek:

Výuka probíhá formou 4-hodinového kurzu, kdy lektor v první půli předvádí probírané téma a studenti podle něj opakují. V druhé půlce studenti samostatně pracují na úkolu pro procvičení probraného tématu a ve zbylém čase pracují na vlastních semestrálních úlohách. Lektor je přítomen po celou dobu a radí studentům při samostatné práci.

1. Uživatelské rozhraní, filosofie modelování.

2. Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.

3. Texturování, světlo, materiály.

4. Základy animace.

5. Odevzdání 1. Úlohy

6. Polygonální modelování - další techniky, úprava 3D skenu.

7. Subdivision, modelování postupným dělením.

8. NURBS, operace nad křivkami a plochami.

9. NURBS - pokročilejší operace.

10. Pokročilejší práce s UV, Rendering

11. Animace II, deformátory

12. Inverzní kinematika.

13. dynamika, particles - dle zájmu.

14. REZERVA

Osnova cvičení:

1. Uživatelské rozhraní, filosofie modelování

2. Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.

3. Nastavení kamery a Render v MAYA-software

4. Základy animace

5. zadání 2. úlohy

6. 3D skenování

7. Subdivision, modelování postupným dělením. Zadání 2. semestrální úlohy.

8. NURBS, operace nad křivkami a plochami.

9. NURBS - pokročilejší operace.

10. Rendering - orientovaný na MentalRay, více průchodový render

11. Záznam pohybu postavy

12. Inverzní kinematika.

13. konzultace, odevzdání

14. rezerva

Cíle studia:

Předmět je kurz profesionální aplikace Maya používané v obasti produkce, post-produkce, architektuře a dalších oblastech zabývajících se 3D grafikou. V rámci kurzu si studenti osvojí zásady práce s aplikací a získají dovednosti, které uplatní při přípravě dat pro multimediální aplikace.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

1. Chris Maraffi: Maya Character Creation: Modeling and Animation Controls, New Riders Press; 1st edition, 2003.

2. Jason Osipa: Stop Staring: Facial Modeling and Animation Done Right, Sybex Inc., 2003.

Poznámka:

Stránky předmětu na: https://moodle.fel.cvut.cz

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B39TDM
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-327
Sedláček D.
09:15–12:30
(paralelka 102)
Karlovo nám.
Solarium K327
místnost KN:E-327
Sedláček D.
16:15–19:30
(paralelka 101)
Karlovo nám.
Solarium K327
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3132606.html