Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Procesní řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B16ISP Z,ZK 5 2P+2S+2D
Garant předmětu:
Pavel Náplava
Přednášející:
Jan Kočí, Pavel Náplava
Cvičící:
Jan Kočí, Pavel Náplava, Lukáš Zoubek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru a analýzy informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů ve vybraném nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

Požadavky:

Základní znalosti podnikové informatiky a informačních systémů.

Základní znalosti o fungování firmy.

Základy programování v Javascriptu + základní znalost SQL.

Doporučená literatura:

- Brealey R.A., Myers S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha: Victoria Publishing, 1994

- L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, GRADA, 2015

- Thau, D., Velký průvodce JavaScriptem, GRADA, 2009

Osnova přednášek:

1. Úvod, seznámení s problematikou BPM, aktuální stav, trendy.

2.Význam a přínosy BPM.

3. Klíčové ukazatele, KPI, vyhodnocování procesů v praxi.

4. Reengineering procesů, procesní optimalizace.

5. Procesní kancelář, procesní řízení v praxi.

6. Notace pro popis procesů - BPMN, UML, ARIS.

7. Nástroje pro popis a podporu BPM I a II.

8. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje I.

9. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje II.

10. TEST

11. Důvody a způsoby měření procesů.

12. Rizika a jejich role v procesním řízení.

13. Enterprise Engineering, pokročilé zpsoby modelování, DEMO.

14. Prezentace implementace vybraného procesu a její přínosy.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s náplní práce procesního analytika.

2. Procesní analytik a manger, simulátor INNOV8.

3. Analytický workshop I.

4. Analytický workshop II.

5. Základy modelování v notaci BPMN.

6. Pokročilé metody modelování procesů.

7. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).

8. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).

9. Zadání semestrálních projektů.

10. Práce na semestrálních projektech.

11. Práce na semestrálních projektech.

12. Rizika a jejich řízení - prezentace a obhajoba domácích prací.

13. Práce na semestrálních projektech.

14. Prezentace semestrálních projektů, uzavření semestru.

Cíle studia:

Absolvováním předmětu studenti získají přehled o procesním řízení, které je základem systematického přístupu k fungování libovolné organizace. Na základě tohoto systematického přístupu získají studenti reálný pohled na analýzu, návrh a možnou implementaci podpůrných informačních systémů a možný přístup k optimalizaci fungování jakékoliv organizace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, 2008, Computer Press

Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, 2007, Grada Publishing

Grasseová, M. a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2010, Computer Press

Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, 2012, Grada Publishing

Řepa V., Procesně řízená organizace, Grada, 2012

Hammer, M. L. W. Hershman, Rychleji, levněji, lépe, Devět faktorů účinné transformace podnikových procesů, Management Press, 2013

Silver, B., BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B16ISP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-337
Náplava P.
09:15–10:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
T2:C3-337
místnost T2:B2-39d
Zoubek L.
12:45–14:15
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Náplava P.
16:15–17:45
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Náplava P.
18:00–19:30
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Náplava P.
11:00–12:30
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Cvičebna Kočí
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3132406.html