Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vývoj klientských aplikací v Javascriptu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B39KAJ Z,ZK 5 2P+2C
Garant předmětu:
Ondřej Žára
Přednášející:
Ondřej Žára
Cvičící:
Jan Dušek, Petr Huřťák, Zdeněk Vlach, Ondřej Žára
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět se věnuje primárně technologiím pro tvorbu client-side aplikací v prostředí internetu. Absolventům nabídne postupy, s jejichž pomocí lze vytvářet bohatá uživatelská rozhraní pro nejrůznější aplikace a koncová zařízení. Odborníci z praxe absolventy seznámí s konkrétními problémy, s nimiž se potýkali, a se způsoby, jak se s nimi vyrovnat.

Požadavky:

Základní znalost principů HTTP, HTML, CSS a JavaScript

Osnova přednášek:

1. Rekapitulace základních principů. Úvod do HTML5, přehled změn a novinek oproti HTML4 a XHTML.

2. Problematika cross-browser compatibility, značky <audio> a <video>, nové formulářové prvky.

3. Microdata, SVG, AppCache.

4. Úvod do technologie CSS3, novinky ve standardu, selektory.

5. Responsive design / media queries.

6. CSS Transforms, Transitions, Animations. Technologie @font-face, související efekty.

7. JavaScript v detailu, klíčové koncepty: this, new, prototype chain.

8. Ajax, XHR, HTTP, JSON a další transportní formáty.

9. Události, jednovláknové asynchronní zpracování a problémy s ním spojené.

10. HTML5 Canvas, WebGL.

11. Nová JavaScriptová API (storage, file, geolocation, XHR2, Web Workers).

12. Bleeding edge (FlexBox, WebRTC, Web Components).

13. Podle aktuálního zájmu.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Návrh sémantické HTML5 stránky s ohledem na nové HTML značky.

2. Řešení cross-browser compatibility, progressive enhancement, graceful degradation. Techniky ladění chyb a problémů v HTML, CSS a JS v moderních prohlížečích.

3. Sémantická mikrodata a mikroformáty, SVG.

4. Zadání semestrální práce, CSS3 - selektory, font-face, efekty.

5. Průběžný test, návrh stránky pro různé velikosti obrazovek, responsive design, media queries.

6. Další moduly v CSS3: transforms, transitions, animations.

7. Práce s objekty v JavaScriptu, dědičnost, prototype, uzávěry.

8. Komunikace se serverovou stranou: AJAX, JSON, JSONP, problematika použití veřejných API.

9. Pokročilá práce s DOM událostmi, asynchronní zpracování a problematika udržení kontextu.

10. HTML5 Canvas a použití jeho JavaScriptového rozhraní.

11. Příklady využití nových JavaScriptových API (localStorage, File API, Geolocation, XHR2).

12. Průběžný test, práce s experimentálními technologiemi (Web Workers, Web Sockets, Web Components).

13. Prezentace semestrální práce.

14. Zápočet.

Cíle studia:

Absolventi získají praktické znalosti, které jim umožní prostřednictvím webu vizualizovat data, ovládat složité systémy a zajistit kvalitní interakci s uživateli.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript

Ondřej Žára, JavaScript - Programátorské techniky a webové technologie, Computer Press 2015

David Flanagan, JavaScript - kompletní průvodce. Computer Press 2002

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b39kaj/start
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:E-327
Huřťák P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
Solarium K327
místnost KN:E-327
Huřťák P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Solarium K327
Út
St
místnost KN:E-301
Žára O.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
místnost KN:E-328
Dušek J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
Bourací učebna
místnost KN:E-327
Vlach Z.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Solarium K327
místnost KN:E-107
Žára O.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Zengerova posluchárna K1
místnost KN:E-327
Vlach Z.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Solarium K327
místnost KN:E-328
Dušek J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Karlovo nám.
Bourací učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3132206.html