Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Správa počítačových sítí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B36SPS Z,ZK 5 2P+2C+3D

Předmět B6B36SPS může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B0B39SPS

Předmět B6B36SPS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B0B39SPS (vztah je symetrický)

Předmět B6B36SPS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B0B39SPS (vztah je symetrický)

Předmět B6B36SPS může být splněn v zastoupení předmětem B0B39SPS

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět poskytuje základní dovednosti zaměřené na správu síťových technologií a služeb a zajištění jejich bezpečnosti. Staví na znalostech síťových technologií používaných při výstavbě sítí TCP/IP získaných v předmětu Počítačové sítě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, bezpečnostní architektura počítačových sítí - firewall technologie Ethernetu, VLAN, autorizace

2. Firewall - nastavení

3. Digitální důvěra, služby CA

4. Certifikáty v praxi

5. Jmenné služby, adresace - DNS, DHCP

6.Vzdálené připojování k firemní síti

7. OpenVPN - teorie a nastavení

8. Elektronická pošta - teorie

9. Elektronická pošta - konfigurace (Postfix)

10. Správa síťových prvků - teorie

11. Správa síťových prvků - nastavení (Nagios)

12. Datové toky v počítačových sítích - QoS, mechanismy řízení toku

13. Směrovací mechanismy páteří - EGP, BGP

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení

2. Firewalling s iptables (praktické konfigurační cvičení)

3. Firewalling s iptables (praktické konfigurační cvičení)

4. Základy práce s X509 (praktické konfigurační cvičení)

5. Certifikační autorita prakticky (praktické konfigurační cvičení)

6. Demonstrace útoku Man in the middle.

7. Základy DNS, bind (praktické konfigurační cvičení)

8. Virtuální privátní síť s OpenVPN (praktické konfigurační cvičení)

9. Konzultační a bonusové cvičení (možnost opakování nezvládnuté úlohy)

10. Mailserver (praktické konfigurační cvičení)

11. Dohledové systémy, Nagios (praktické konfigurační cvičení)

12. Dohledové systémy, Nagios (praktické konfigurační cvičení)

13. Finální úloha, zápočet, zkouška.

14.Rezerva

Cíle studia:

Absolvent předmětu získá základní dovednosti správy síťových služeb. Těmito službami jsou: firewal, DNS, certifikační autorita, emailový server, VPN a dohledové systémy. Absolvent bude schopen tyto služby nasadit v základní konfiguraci v praxi.

Studijní materiály:

Kurose J., Ross K.: Computer networking, Addison-Wesley, 2008, ISBN: 0321497708

Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000

Dostálek L.: Velký průvodce protokoly TCP/IP: bezpečnost, Computer Press, 2003, ISBN: 80-7226-849-X

Poznámka:
Další informace:
https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/y36sps/start https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4988
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3131706.html