Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Sběr a modelování požadavků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B36SMP Z,ZK 6 2P+3C+3D
Garant předmětu:
Martin Komárek
Přednášející:
Martin Komárek
Cvičící:
Tomáš Farkaš, Daniel Groschup, Jan Jurica, Martin Komárek, Albert Švehla
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět pokrývá problematiku požadavků na software od stručného zachycení prvotního nápadu až po správu změnových požadavků na již nasazené rozsáhlé projekty. Kromě problematiky textové dokumentace požadavků se studenti především naučí správně používat nejrozšířenější grafickou notaci UML.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, vize projektu, identifikace zainteresovaných na projektu

2. Požadavky a jejich kategorizace

3. Metody sběru požadavků

4. Textová dokumentace požadavků

5. Modelování požadavků - UML diagram aktivit

6. Modelování požadavků - UML diagram tříd

7. Modelování požadavků - UML diagram případů užití

8. Modelování požadavků - detailní specifikace případů užití

9. Modelování požadavků - UML diagram stavů

10. Modelování požadavků - UML diagram komponent, nasazení, sekvencí

11. Metody ověřování správnosti požadavků

12. Vyjednávání a řešení neshod

13. Správa požadavků a podpůrné nástroje

14. Rozbor nejčastějších chyb v projektech

Osnova cvičení:

1. Úvod, rozdělování do projektových týmů

2. Konzultace prvotní vize projektu, upřesňování zadání projektu

3. Konzultace vize projektu

4. Úvod do modelovacích nástrojů

5. Konzultace UML diagramů aktivit

6. Konzultace UML diagramů tříd

7. Konzultace UML diagramů případů užití

8. Konzultace detailní specifikace případů užití

9. Konzultace UML diagramů stavů

10. Konzultace UML diagram komponent, nasazení, sekvencí

11. Nácvik metod ověřování správnosti požadavků

12. Nácvik metod vyjednávání a řešení neshod

13. Závěrečné odevzdání a prezentace výstupů projektu

14. Zpětné hodnocení projektů, udělování zápočtů

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou získávání, dokumentace a udržování požadavků na softwarové produkty. Dále se v rámci řešení týmových projektů naučí i lépe porozumět specifikům týmové práce.

Studijní materiály:

[1] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.

[2] FOWLER, Martin. Destilované UML. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 173 s. Knihovna programátora (Grada). ISBN 978-80-247-2062-3.

[3] Klaus Pohl and Chris Rupp. 2011. Requirements Engineering Fundamentals: A Study Guide for the Certified Professional for Requirements Engineering Exam - Foundation Level - IREB Compliant (1st ed.). Rocky Nook.

Poznámka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=501

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36SMP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B2-39d
Farkaš T.
08:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Farkaš T.
11:00–13:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Švehla A.
13:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Švehla A.
16:15–18:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvičebna Kočí
Út
místnost KN:E-328
Komárek M.
08:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
Bourací učebna
místnost KN:E-328
Komárek M.
13:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
Bourací učebna
místnost KN:E-107
Komárek M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Zengerova posluchárna K1
St
Čt

místnost T2:H1-131
Groschup D.
09:15–11:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice haly
AlgDejvice
místnost T2:H1-131
Groschup D.
11:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice haly
AlgDejvice
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3130606.html