Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Datové struktury a algoritmy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B36DSA Z,ZK 6 2P+3C+3D
Vztahy:
Předmět B6B36DSA může při kontrole studijních plánů nahradit předmět A7B36DSA
Garant předmětu:
Karel Richta
Přednášející:
Karel Richta
Cvičící:
Jan Drchal, Ingrid Nagyová, Karel Richta
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět slouží pro seznámení se složitostí algoritmů a metodami jejího odhadu. Probírají se zde základy matematické indukce, rekurzivních algoritmů, typické příklady datových struktur, algoritmy řazení a vyhledávání. Jako doplněk pak NP-úplnost a související problémy.

Požadavky:

Znalost programování a matematiky v rozsahu předmětů z předchozích ročníků, schopnost exaktního myšlení.

Osnova přednášek:

1. Matematická indukce a rekurentní rovnice - základy

2. Složitost algoritmů, horní, dolní, průměrný odhad, rekurze, složitost rekurentních algoritmů

3. Metody řešení problémů

4. Pravděpodobnostní analýza a randomizované algoritmy

5. Typické příklady datových struktur, zásobník, fronta, pole, seznam

6. Nelineární datové struktury, stromy, grafy

7. Grafové algoritmy.

8. Rozptylování, randomizované algoritmy

9. Metody asociativního řazení, porovnání metod a implementací

10. Řazení v lineárním čase

11. Metody vyhledávání

12. Binární vyhledávací stromy, AVL-stromy, RB-stromy, B-stromy

13. Dynamické programování

14. Základy NP-úplnosti

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. Růst funkcí

3. Rozděl a panuj

4. Pravděpodobnostní analýza a randomizované algoritmy

5. Třídění haldou a quicksort

6. Třídění v lineárním čase, mediány a další statistické veličiny

7. Písemný test

8. Elementární datové struktury, rozptylování

9. Binární vyhledávací stromy

10. Grafové algoritmy

11. Dynamické programování

12. Amortizovaná analýza

13. B-stromy

14. NP-úplnost

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty počítat odhady složitostí algoritmů, dokazovat tvrzení matematickou indukcí, umět porovnat složitosti různých řešení a orientovat se v NP-úplnosti a souvisejících problémech.

Studijní materiály:

[1] Cormen, T. H. - Leiserson, C. E. - Rivest, R. L. - Stein, C.: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009.

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36dsa/start
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:E-126
Nagyová I.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Trnkova posluchárna K5
místnost KN:E-126
Nagyová I.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
Trnkova posluchárna K5
Čt

místnost FS_KN:A-214
Richta K.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna FS A:214 - záp.
místnost KN:E-128
Drchal J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Cvičebna K3
místnost KN:E-107
Richta K.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Zengerova posluchárna K1
místnost KN:E-128
Drchal J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Cvičebna K3
místnost KN:E-301
Richta K.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3130306.html