Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologické prognózy v dopravě a telekomunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y2TP KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Posluchači budou analyzovat jak obecné prognostické studie (NASA, CIA), tak i prognózování v segmentu dopravy a telekomunikací.

Požadavky:

ukončené bakalářské studium

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Posluchači získají ucelený přehled o prognostických metodách a jejich aplikaci v dopravě a telekomunikacích a zvýší své možnosti uplatnění na trhu práce.

Studijní materiály:

ŠTĚDROŇ, B. a kol.: Prognostické metody a jejich aplikace, C. H. Beck, Praha 2013

ŠTĚDROŇ, B. - KOCOUR, V.: Technologické prognózy a telekomunikace, Sdělovací technika, Praha 2014

ŠTĚDROŇ, B.: Mezinárodní marketing a informační technologie, Wolters Kluwer, Praha 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3127606.html