Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná a ekonomická statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126AES Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Statistická inference. Teorie pravděpodobnosti. Časové řady. Korelační a regresní analýza, indexy a jejich ekonomická interpretace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Popisná statistika

Testování statistických hypotéz

Kontingenční analýza

Jednofaktorová analýza rozptylu

Korelační analýza

Regresní analýza

Časové řady

Indexní analýza

Osnova cvičení:

Popisná statistika

Testování statistických hypotéz

Kontingenční analýza

Jednofaktorová analýza rozptylu

Korelační analýza

Regresní analýza

Časové řady

Indexní analýza

Cíle studia:

Cíl předmětu je seznámit studenty se statistickou inferencí, pravděpodobnostními modely a použití statistiky v ekonomii.

Studijní materiály:

Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT.

Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika - Příklady, skripta ČVUT.

Tomáš K.: Statistika v příkladech pro stavební inženýry. ČVUT 2014. isbn 978-80-01-05593-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3125406.html