Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Speciální letecké a kosmické technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221217 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je věnován progresivním způsobům výroby letadel, letadlových součástí a kosmických zařízení. K tomu je přizpůsoben i způsob zadání konstrukčně-technologických cvičení. K předmětu jsou začleněny i specializované exkurze do výrobních leteckých podniků a výzkumném leteckém ústavu.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1.Tepelné zpracování neželezných kovů, měření tvrdosti.

2.Plánování technické přípravy letecké výroby.

3.Zkoušení leteckých a kosmických technologií.

4.Nýtované letecké konstrukce, mechanizace a automatizace.

5.Sendvičové konstrukce s voštinovým a pěnovým jádrem.

6.Bodové, švové, třecí a laserové svařování leteckých konstrukcí.

7.Spojovaní kovů a kompozitů lepením. Konstrukční lepidla.

8.Termoplasty v konstrukci interiérů letadel. Hořlavost, dýmavost, toxicita.

9.Použití skla a transparentních termoplastů pro překryty kabin a v interiérech letadel.

10.Obrábění kompozitních leteckých a kosmických konstrukcí.

11.Kompozity, principy návrhu, různé typy skladeb, certifikace.

12.Konstrukční řešení a technologie výroby kompozitních částí ve všeobecném letectví.

13.Konstrukční řešení a technologie výroby kompozitních částí velkých dopravních letadel a kosmické techniky.

Osnova cvičení:

1.Referát na téma výrobní technologie v leteckém a kosmickém průmyslu.

2.Odborná exkurze 1

3.Odborná exkurze 2

Cíle studia:

Seznámení s pokročilými technologiemi a postupy používanými při výrobě letecké a kosmické techniky v ČR a ve světě a s jejich vztahem ke konstrukci, analýzám a certifikaci leteckých konstrukcí.

Studijní materiály:

-J. Dunovský: Speciální technologie, ČVUT Praha, 1995

-M. Flaška, B. Štekner: Speciální letecké technologie, ČVUT Praha, 1996

-Žák,J., Samek,R. Bumbálek,B.: Speciální letecké technologie I,VUT Brno, 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3116606.html