Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologie výroby letadlové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221162 Z,ZK 5 4P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět dává přehled o technologiích výroby letecké, případně kosmické techniky, používaných v ČR a ve světě. Je doplněn konstrukčními cvičeními a odbornými exkursemi.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1.Stav leteckých a kosmických technologií v podmínkách ČR. Stav ve světě.

2.Normalizační základna letecké a kosmické výroby. Normy výrobní, procesní a zkušební.

3.Materiály pro tváření. Tvářitelnost. Technologie tváření plechů a profilů.

4.Tváření plastických a superplastických materiálů. Nekonvenční tvářecí technologie.

5.Třískové obrábění kovových leteckých a kosmických konstrukcí.

6.Nedestruktivní kontrolní metody v leteckých výrobních procesech.

7.Povrchové úpravy v letecké a kosmické výrobě. Odolnost prostředí. Chemické a elektrochemické obrábění.

8.Spojování leteckých a kosmických konstrukcí.

9.Technologie výroby pohonných jednotek 1.

10.Technologie výroby pohonných jednotek 2.

11.Materiály kompozitních výztuží a pojiv, jejich specifické vlastnosti pro letectví a kosmonautiku.

12.Různé tradiční a nové výrobní technologie kompozitních konstrukcí.

13.Sestavování a montáž letecké a kosmické techniky. Údržba letecké techniky.

Osnova cvičení:

1.Odborná exkurze 1

2.Odborná exkurze 2

Cíle studia:

Seznámení s technologiemi používanými při výrobě letecké a případně i kosmické techniky v ČR a ve světě a s jejich vztahem ke konstrukci, analýzám a certifikaci leteckých konstrukcí.

Studijní materiály:

-J. Dunovský: Speciální technologie, ČVUT Praha, 1995

-M. Flaška, B. Štekner: Speciální letecké technologie, ČVUT Praha, 1996

-Žák,J., Samek,R. Bumbálek,B.: Speciální letecké technologie I,VUT Brno, 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3116506.html