Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Údržba letadlové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221170 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

V předmětu je objasněna úloha, místo a význam systému obsluhy, údržby a oprav letecké techniky a jejich vzájemných vazeb při zajišťování vysoké spolehlivosti a požadované letové způsobilosti. Dále jsou popsány běžné a progresivní systémy údržby. Metody vyhledávání poruch a diagnostické prostředky.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1) Provoz letadel a technický provoz ? rozdělení, zabezpečení, cíle, vymezení pojmů

2) Systém prací na LT ? obsluha, údržba, opravy, jejich charakter a vzájemné vazby

3) Údržba a spolehlivost letecké techniky. Metody údržby letecké techniky

4) Metody vyhledávání poruch, diagnostické prostředky pro kontrolu stavu LT

5) Údržba draku letadel a letadlových systémů. Údržba a kontroly leteckých motorů

6) Opravy poškozených částí draku, částí řízení

7) Opravy částí z kompozicových materiálů, obnova ochranných nátěrů

8) Rozbor provozních podmínek jako jedné z oblastí technického provozu LT

9) Výběr a kvalifikace leteckého personálů, s důrazem na ITP, odbornou způsobilost

10) Charakteristika prací na LT ? kontrola, výměna, seřizování

11) Dokumentace LT ? technologické karty

12) Materiálně technické zabezpečení technického provozu LT

13) Optimalizace časových intervalů preventivní údržby LT

Osnova cvičení:

1) Provoz letadel a technický provoz

2) Systém prací na letadlové technice

3) Údržba a spolehlivost letecké techniky. Metody údržby letecké techniky

4) Metody vyhledávání poruch, diagnostické prostředky pro kontrolu stavu

5) Údržba draku letadel a letadlových systémů. Údržba a kontroly leteckých motorů

6) Opravy poškozených částí draku, částí řízení

7) Opravy částí z kompozicových materiálů, obnova ochranných nátěrů

8) Rozbor provozních podmínek

9) Výběr a kvalifikace leteckého personálů

10) Charakteristika prací na letadlové technice ? kontrola, výměna, seřizování

11) Dokumentace letadlové techniky ? technologické karty

12) Materiálně technické zabezpečení technického provozu

13) Optimalizace časových intervalů preventivní údržby

Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům vysvětlit proces údržby letadel a činnosti s tím spojené. Zvláštní důraz je kladen na předpisovou základnu.

Studijní materiály:

-Němec V.: Letecká legislativa, CERM, s.r.o., Brno 2006

-Juránek M.: Provoz a údržba letecké techniky, VA Brno

-Slavík, S. a kol.: Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů, CERM s.r.o., Brno ISBN 80-7204-367-6

-Beňo, L. a kol.: Materiály a základní strojní součástky, CERM, s.r.o. Brno,ISBN 80-7204-352-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3116006.html