Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Trendy vývoje letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21W2TL KZ 3 8 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Historický vývoj v oblasti techniky v leteckém průmyslu. Konstrukce letadel. Pohon letadel. Moderní letadla. Vybavení letadel. Budoucí vývoj. Bezpečnostní aspekty letecké techniky. Ekonomická stránka provozu letecké techniky.

Požadavky:

Seznámení se s funkcí jednotlivých kostrukčních prvků letadel a s moderními trendy v této oblasti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je mít přehled o historickém vývinu letadlové techniky, seznámit se s trendy vývoje letadlové techniky od počátku až po nejmodernější současné letadla, mít představu jakým směrem se ubírají možné cesty budoucího vývoje.

Studijní materiály:

povinné:

Draxler, K. - Maršálek, J.: Studijní modul 14 - Pohon. 1. Akademické nakladatelství CERM. 2005. 87 s. ISBN 80-7204-368-4.

doporučené:

Hanus, D. a kol.: Pohonná jednotka. ISBN 80-7204-477-X

Tříska, V.: Trendy vývoje moderních vojenských letounů. 601 s. Brno. 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3115906.html