Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diplomový projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2223030 Z 8 0P+8C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Zadání diplomové práce je udělováno podle praktických potřeb průmyslu nebo podle výzkumných a vývojových záměrů university.

Návrh letecké konstrukce nebo její části, její aerodynamická analýza, stanovení zatížení, pevnostní kontroly, návrh technologie výroby a příprava a provedení zkoušek pod odborným vedením vedoucího diplomové práce.

Požadavky:

Absolvování P a PV předmětů 1. až 3. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika, bezpodmínečně Projektu II a III.

Paralelní souběh s P a PV předměty 4. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova bude stanovena tutorem předmětu podle zadání. Obecně by diplomová práce měla obsahovat části:

- rešeršní: seznámení se s problematikou, studium literatury, podkladů doporučených vedoucím

- tvůrčí: s ohledem na zadané téma prokázání tvůrčích návrhových schopností a inženýrských dovedností

- analytickou: prokázání schopnosti použít stávající analytické nástroje k posouzení vhodnosti navrženého řešení z pohledu zadaných parametrů (aerodynamická a pevnostní analýza, technologičnost konstrukce, funkčnost měřicích řetězců)

- hodnotící: prokázání schopností vyhodnotit korelaci dosažených výsledků se zadáním a definovat závěry

Cíle studia:

Cílem diplomové práce je prokázat tvůrčí inženýrské dovednosti diplomanta a jeho schopnosti individuálně řešit zadaný úkol pod vedením vedoucího diplomové práce a konzultantů v oblasti návrhu letecké konstrukce, její aerodynamické a pevnostní analýzy, technologie výroby, případně zkoušek.

Studijní materiály:

-Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4

-V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991, ISBN 80-214-0373-x

-Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982

-Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3115806.html