Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt IV.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222100 KZ 5 0P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Zadání Projektu IV převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.

Úprava 3D modelu konstrukčního řešení vytvořeného v rámci Projektu III a jeho opětovná pevnostní kontrola pro stanovené zatížení. Zpracování finální verze 3D modelu a vytvoření potřebné dokumentace požadované zadáním. Zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.

V případě zadání jiného charakteru (proudění, technologie, experiment, provoz a údržba, space) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby jím bylo možno navázat na předmět Projekt III. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.

Požadavky:

Absolvování P a PV předmětů 1. až 3. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika, bezpodmínečně Projektu II a III.

Paralelní souběh s P a PV předměty 4. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova bude stanovena tutorem předmětu podle zadání.

Cíle studia:

Vypracovat finální verzi konstrukčního řešení zpracovaného ve formě 3D modelu a dokumentace požadované zadáním. Zpracovat a formou presentace obhájit závěrečnou technickou zprávu obsahující popis finálního konstrukčního řešení, stanovení zatížení, pevnostní kontroly a žádanou dokumentaci.

V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment) budou cíle projektu formulovány tutorem předmětu tak, aby jím bylo možno navázat na předmět Projekt II.

Studijní materiály:

-Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4

-V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991, ISBN 80-214-0373-x

-Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982

-Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3115706.html