Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pohon letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21POHK Z,ZK 7 16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Propulsní soustavy letadel. Tah a mechanický výkon. Vnitřní a vnější účinnost. Provozní charakteristiky. Pístové a proudové motory, jejich konstrukční uspořádání, materiálové charakteristiky, provozní vnitřní a vnější charakteristiky. Základy vnitřní aerodynamiky. Lopatkové stroje. Spalování, spotřeba paliva. Produkce škodlivých exhalací. Hluk.

Požadavky:

Znalosti z fyziky, termodynamiky, mechaniky tekutin.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlit princip pohonu letadel z hlediska produkce tahu a energetické náročnosti na jeho vyvození. Vysvětlit princip energetických transformací v letadlových pohonných jednotkách, jejich konstrukční a materiálové uspořádání a provozní charakteristiky. Seznámit studenty s vlivem pohonu letadel na životví prostředí a se způsoby jeho snižování.

Studijní materiály:

povinné:

Hanus D.: Pohon letadel, skriptum ČVUT v Praze

Adamec J., Hanus D., Kocáb J., Maršálek J., Třetina K.: Pohonná jednotka, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006

Kocáb J., Adamec J.: Letadlové motory, KANT cz. s.r.o., ISBN 80-9029140 - 6, Praha, 2000

doporučené:

Růžek J., Kmoch P.: Teorie leteckých motorů část 1 a 2, Vojenská akademie Antonína Zápotockého, Brno, 1979, 1981

Hunecke K.: Jet Engines, Fundamentals of theory, Design and Operation, Airlife Publishing Ltd., ISBN 1 85310 834 0, UK, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3104006.html