Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pohon letadel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21POHL Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Daniel Hanus, Denisa Svobodová
Cvičící:
Daniel Hanus, Denisa Svobodová
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Propulsní soustavy letadel. Tah a mechanický výkon. Vnitřní a vnější účinnost. Provozní charakteristiky. Pístové a proudové motory, jejich konstrukční uspořádání, materiálové charakteristiky, provozní vnitřní a vnější charakteristiky. Základy vnitřní aerodynamiky. Lopatkové stroje. Spalování, spotřeba paliva. Produkce škodlivých exhalací. Hluk.

Požadavky:

Znalosti z fyziky, termodynamiky, mechaniky tekutin.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlit princip pohonu letadel z hlediska produkce tahu a energetické náročnosti na jeho vyvození. Vysvětlit princip energetických transformací v letadlových pohonných jednotkách, jejich konstrukční a materiálové uspořádání a provozní charakteristiky. Seznámit studenty s vlivem pohonu letadel na životví prostředí a se způsoby jeho snižování.

Studijní materiály:

Hanus D.: Pohon letadel, skriptum ČVUT v Praze

Adamec J., Hanus D., Kocáb J., Maršálek J., Třetina K.: Pohonná jednotka, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006

Kocáb J., Adamec J.: Letadlové motory, KANT cz. s.r.o., ISBN 80-9029140 - 6, Praha, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3103906.html