Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Navigace a systémy řízení letu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222032 KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět seznamuje s praktickou aplikací navigace pro provedení letu.

Požadavky:

Matematika I

Osnova přednášek:

1. Úvod, navigace magnetická, magnetický sever, zeměpisný sever, kompasový sever.

2. Tvary zeměkoule. Rozměry referenčních elipsoidu. Souřadnicové sítě. Velké a malé kružnice. Loxodroma a ortodroma. Konvergence.

3. Obecná navigace, mapy, čas, vliv větru.

4. Radionavigace, principy, dosah.

5. NDB, VOR, DME, ILS.

6. Praktické využití radionavigace, vedení letounu, přesnost určení polohy a požadavky na spolehlivost v jednotlivých fázích letu.

7. Prostorová navigace, RNAV, PRNAV.

8. Satelitní navigace, multilaterace, SSR.

9. Využití více zdrojů informací k navigačnímu vedení letadla, Kalmánova filtrace.

10. Systémy řízeni letu, autopilot, mody autopilota.

11. FMC.

12. GPWS, ACAS.

13. Opakování.

Osnova cvičení:

1.obecná navigace

2.obecná navigace

3.radionavigace

4.radionavigace

5.radionavigace

6.prostorová navigace

7.prostorová navigace

8.prostorová navigace

9.řízení letounu

10.FMS

11.Řízení letu po trati

12.Opakování

13.test

Cíle studia:

Prohloubit znalosti o navigačních prostředcích a systémech zabezpečujících bezpečnost letu s důrazem na praktickou aplikaci.

Studijní materiály:

?Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2006

?Prof. Ing. František Vejražka, CSc. - Letecké radiové navigační systémy

?Ing. Ludvík Kulčák, CSc. - Zabezpečovací technika I,II, Klasické prostriedky zabezepečovacej leteckej techniky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3101006.html