Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Palubní informační a řídicí systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221189 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je určen pro posluchače se zájmem o letecké a kosmické systémy. Obsahuje přehled elektronických bloků používaných v komplexních systémech na palubách letadel a kosmických prostředků. V předmětu začínáme používanými senzory a jejich vlivem na přesnost řízení komplexních systémů a jejich použitím sub-systémech GPWS, INS, FADEC a EEC. V přednáškách se zaměřujeme na problematiku odhalení chyb a přizpůsobení se chybám v systémech plně automatizovaného řízení a monitorování stavu letadlových a raketových motorů začleněných do komplexních hierarchických struktur informačních a řídicích systémů civilních a vojenských letadel, raket a raketoplánů vzájemně provázaných digitálními komunikačními kanály. Část předmětu se věnuje problematice trenažérů, simulátorů, bezpilotních prostředků a zbrojních systémů vojenských letadel a satelitů. Cvičení předmětu jsou zaměřena na zpracování dat a experimenty s bezdrátovou inerciální jednotkou (AHRS) a řízení modelu malého satelitu.

Požadavky:

Látka probíraná v předmětu vyžaduje od studentů následující znalosti

- základy prostředí Matlab

- základní um algoritmizace

- základní znalost jazyka C

Osnova přednášek:

1) Analogové a digitální palubní informační systémy a jejich hierarchické struktury

2) Principy a systémy pro zajištění spolehlivosti řídicích a informačních systémů a subsystémů

3) Metody a prostředky pro programování avionických systémů

4) Certifikace avionických systémů a jejich programového vybavení

5) Prostředky monitorování letadlových a kosmických systémů

6) Způsoby řízení leteckých motorů (FADEC, EEC atd.)

7) Metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky, palubní zapisovače a jejich záznamová média

8) Primární a sekundární displeje, jejich napojení na letové, navigační a radiolokační systémy, multifunkční systémy EFIS, ECAM, EICAS, systémy nebezpečného přiblížení k zemi (GPWS)

9) Inerciální navigační systémy - rozdělení, princip, senzory

10) Začlenění systému inerciální navigace do řídicích struktur letadel a kosmických prostředků

11) Systémy bezpilotních prostředků a malých (sportovních) letadel

12) Systémy výcviku posádek, trenažéry a simulátory

13) Zbrojní a informační systémy vojenských letadel a satelitů

14) Budoucnost leteckých systémů

Osnova cvičení:

1) Úvod, náplň cvičení, zadání individuální domácí práce.

2) Seznámení s vývojovými prostředky pro řešení projektu.

3) Řešení domácí úlohy - ujasňování nejasností.

4) Prezentace první části individuální práce.

5) Měření v laboratoři LIS - soubor úloh - konzultace - Měření s AHRS jednotkou.

6) Měření v laboratoři LIS - soubor úloh - konzultace - Gyromagnetický kompas.

7) Měření v laboratoři LIS - soubor úloh - konzultace - Aero metrické přístroje.

8) Měření v laboratoři LIS - soubor úloh - konzultace - Systém pro měření vibrací.

9) Měření v laboratoři LIS - soubor úloh - konzultace - Stabilizace malého satelitu.

10) Konzultace řešení individuální domácí práce - exkurze.

11) První termín odevzdání domácí práce - prezentace výsledku měření.

12) Konzultace individuální domácí práce - exkurze.

13) Prezentace výsledku individuální domácí práce - prezentace výsledku měření.

14) Zápočty

Popis elektronických modulů používaných ve cvičeních je dostupný na : http://measure.feld.cvut.cz/cast

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta s funkcemi komplexních elektronických systémů a principem vnitřního zpracování dat s důrazem na problematiku řešení problémů - chyb elektroniky a SW. V předmětu je probírán také postup certifikace složitých systémů externí autoritou (EASA, FAA, ESA, ... ). V rámci cvičení se studenti naučí zpracovávat data z bezdrátové jednotky AHRS a vyzkouší návrh řídicího systému malého satelitu.

Studijní materiály:

1. Davies, M.: The standard handbook for aeronautical and astronautical engineers. McGRAW-HILL 2002

2. Fortescu, P., Stark, J., Swinerd, G.: Spacecraft Systems Engineering. John Wiley&Sons, Ltd. 2003

3. Moir, I., Seabridge, A.: Aircraft systems. John Wiley&Sons, Ltd. 2008

4. Spitzer, C.R.: Avionics development and implementation. CRC Press 2007

5. Lewis, Stevens: Aircraft control and simulation. Willey New York, 1992

6. McRuer, Ashkenas, Graham.: Aircraf dynamics and automatic control. Princeton University Press Princeton, 1990

7. Nelson, R., C.: Flight Stability and Automatic Control, McGraw-Hill, 1989, 1998 ISBN: 0-07-046273

8. CanAerospace - http://www.canaerospace.net/

9. MSDN - http://msdn.microsoft.com/

10. Simulace chování leteckých přístrojů - http://www.luizmonteiro.com/

11. Stránka předmětu CZ: http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/magisterske/A3M38PRS

12. Stránka předmětu EN: http://measure.feld.cvut.cz/en/education/courses/AE3M38PRS

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3100906.html