Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Air Trafic Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222060 KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět poskytuje základní technický přehled současných systémů a procedur v oblasti ATM/CNS. Budoucí ATM koncepty a strategie jsou prezentovány v technickém a provozním kontextu a jejich dopad na jednotlivé procesy, technologie a systémy je rozebírán.

Požadavky:

Žádné požadavky

Osnova přednášek:

1) Současné systémy ATM, jejich funkční bloky a vazby

2) ATS,

3) ATFCM,

4) ASM

5) CNS systémy

6) CNS systémy

7) výměna dat s okolními ATM systémy

8) monitoring systémů a jejich technický dohled

9) ATM simulátory

10) budoucí koncepce a strategie ATM (SESAR, „Free Flight“, FANS, ?)

11) EUROCONTROL - CFMU

12) FAB

13) datové aplikace ATS, AOC

Osnova cvičení:

1) Letový plán, obsah, převod do elektronické podoby

2) Podpůrné systémy na středisku ŘLP Jeneč a jejich funkce

3) Aplikace ORM zpráv (mezi CFMU, AO, ATC)

4) Organizace vzdušného prostoru; tvorba tratí dle AUP

5) Analýza a modelování výkonnostních parametrů vybraných CNS systémů

6) Analýza a modelování výkonnostních parametrů vybraných CNS systémů

7) Aplikace OLDI zpráv

8) CPDLC, simulátor datalinku CDU/CMU

9) Exkurze do výcvikového střediska ŘLP v Jenči (praktická ukázka komunikace řídící vs. pseudopilot)

10) Aplikace (A)CDM; příklady; kalkulace plánovaných odletů

11) Kontrola FPL, sledování a vyhodnocení sektorové kapacity; příklady.

12) System Wide Information Management (SWIM) ? použití v praxi, výhody; příklady

13) Prezentace studentů (skupin) na téma: Nové trendy v ATM

Cíle studia:

Předmět poskytuje základní informace z oblasti CNS/ATM. Student získá aktuální znalosti, které mu pomohou porozumět CNS/ATM systémům a technologiím využívaných na současných dopravních letadlech.

Studijní materiály:

?Kulčák L.: Air Traffic Management, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002

?Cook A.: European Air Traffic Management: Principles, Practice, and Research, Ashgate Publishing, Ltd., 2007

?Myron Kayton, Walter R. Fried: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3100806.html