Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aeroelasticita

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221122 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Svatomír Slavík
Přednášející:
Svatomír Slavík
Cvičící:
Aleš Kratochvíl
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je zaměřený na interakci aerodynamických, elastických a setrvačných sil na letoun. Uvažován je vliv změny působícího zatížení od deformace netuhé letecké konstrukce. Fyzikálně jsou rozebírány a matematicky modelovány základní statické a dynamické aeroelastické jevy. Konkrétně flutter, buffetting, whirl flutter, reverzace kormidel, účinost řízení, torzní divergence, dynamická odezva za letu a dynamická odezva na pozemní manévry. Předmět je také zaměřen na získání vstupních dat pro provedení aeroelastické analýzy, tedy stanovení hmotových a tuhostních charakteristik letounu. Sestavení dynamického modelu letounu včetně následné optimalizace tuhosti na experimentální data. V rámci předmětu jsou také prezentovány teorie nestacionární aerodynamiky, podzvukévé i nadzvukové. Okrajově jsou zmíněny požadavky předpisu na aeroelastickou odolnost letounu. Absolventi jsou seznámeni s prováděním letových zkoušek flutteru. Jsou prezentovány možné konstrukční úpravy pro zvýšení odolnosti letounu vůči aeroelastickým jevům.

Požadavky:

Stavba Letadel

Osnova přednášek:

1. Úvod, Historický přehled výskytů aeroelastických jevů v letectví i dalších průmyslových oborech

2. Tuhost konstrukce

3. Zpětná vazba deformace konstrukce na zatížení

4. Základy nestacionární aerodynamiky

5. Dynamické aeroelastické jevy

6. Flutter, model charakteristického řezu

7. Vícestupňové modelování MKP aeroelastických jevů

8. Předpisy a průkazy fluttrové odolnosti konstrukce

9. Hmotové vyvažování a tlumiče řídicích ploch

10. Servoelasticita, aktivní tlumení flutteru, smart structures

11. Statické aeroelastické jevy

12. Nosníkový model statických aeroelastických jevů

13. Torzní divergence nosné plochy, model charakteristického řezu

14. Účinnost a reverze řízení, model charakteristického řezu

15. Whirl Flutter (Flutter turbovrtulových pohonných jednotek)

16. Kmitání lopatek turbínových strojů – Modální analýza, Campbellův diagram, Flutterová analýza

Osnova cvičení:

1.Úvod do aeroelasticity

2.Hmotové charakteristiky

3.Elasticita – Stanovení tuhosti konstrukce letounu a modální analýza letounu – analyticky, MKP, experimentálně

4.Laboratorní úlohy – hmotové charakteristiky kormidla, pozemní frekvenční zkouška (experimentální modální analýza)

5.Statická aeroelasticita – Torzní divergence, reverzace a účinnost řízení

6.Optimalizace dynamického modelu na výsledky z pozemní frekvenční zkoušky

7.Nestacionární aerodynamika

8.Flutterová analýza – profil, křídlo, letoun

9.Whirl Flutter (Flutter turbovrtulových pohonných jednotek)

10.Panelový flutteru

11.Mechanismus flutteru a typy flutteru

12.Kmitání lopatek turbínových strojů – Modální analýza, Campbellův diagram, Flutterová analýza

13.Letové zkoušky flutteru

14.Možnosti potlačení flutteru

15.Dynamická odezva

Cíle studia:

Seznámit a naučit základům výpočetních metod a experimentálních přístupů při stanovení vlastností netuhé letecké konstrukce. Osvojit si základy návrhu letecké konstrukce z hlediska odolnosti vůči aeroelastickým jevům.

Studijní materiály:

1.S. Slavík: Aeroelasticita leteckých konstrukcí, skripta ČVUT 1997, ISBN 80-01-01415-0

2.V. Daněk: Aeroelasticita, skripta. VUT Brno 1987

3.Daněk,V.:: Výpočtová cvičení z aeroelasticity, Vydavatelstí VUT Brno

4.Z. Kopřiva, J. Maleček: Aeroelasticita, učebnice U-904, VAAZ Brno 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:A-209
Slavík S.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna KA209 12122
místnost KN:A-209
Kratochvíl A.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KA209 12122
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3100106.html