Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základ inženýrského experimentu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221229 Z,ZK 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Seznámení se základními metodami měření neelektrických veličin, postupy provádění inženýrských experimentů, vyhodnocení a zpracování získaných dat. Zpracování samostatných laboratorních úloh a praktické ukázky experimentální techniky a postupů.

Požadavky:

Fyzika I Alfa, Fyzika II Alfa

Osnova přednášek:

1.Motivační úvod, přehled veličin, organizace experimentu, bezpečnost práce, dimenzionální analýza

2.Přesnost měření, nejistoty, srovnání výsledků experimentů a výpočtů, sběr dat, software pro řízení experimentu a zpracování dat

3.Analogové a digitální zpracování signálů, filtrace signálů

4.Základní přístrojová technika

5.Snímače pro měření neelektrických veličin, měření sil a deformací

6.Tenzometrické měření

7.Měření vibrací a hluku, modální analýza

Osnova cvičení:

1.Senzory měření teploty, ukázky v Labview , ukázky hw a sw

2.Měřicí můstek

3.Zesilovače, operační zesilovač, přístrojový zesilovač, digitální zpracování signálu

4.Filtrace, antialiasing, AD/DA převod

5.Tenzometrické a piezo snímače, praktická aplikace jednoosého tenzometru

6.Měření vibrací a zrychlení, Fourierova transformace, DFT, FFT, spektrum, order analýza na asynchronním motoru

7.Měření hluku a vibrací

8.Nedestruktivní analýza konstrukcí

9.Modální analýza

10.Rozbor laboratorních úloh

Cíle studia:

Osvojení základů experimentálních fyzikálních metod pro použití ve strojírenské praxi vývoje a zkoušení konstrukcí. Získání přehledových znalostí o zpracování měřených signálů s důrazem na moderní digitální a počítačové metody.

Studijní materiály:

-Miláček, S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001

-Janíček, P.: Technický experiment, učební texty, VUT Brno

-Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, ČVUT, Praha, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3100006.html