Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221190 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět se zabývá teorií a popisem funkce letadlových a kosmických palubních přístrojů a systémů, pracujících v nízkofrekvenční oblasti. Jsou v něm popsána základní uspořádání přístrojového vybavení letadel a kosmických prostředků, dále jeho odolnost na vnější vlivy, zdroje elektrické energie, přístroje a systémy pro měření parametrů motorů, aerometrické přístroje a systémy, a přístroje pro kontrolu jejich konstrukcí. Dále jsou probírány gyroskopické přístroje, snímače a systémy užívané v navigačních jednotkách včetně zpracování jejich dat. Laboratorní cvičení se zaměřují na praktická ověření základních principů letecké přístrojové techniky.

Požadavky:

Letecká elektrotechnika a elektronika

Osnova přednášek:

1)Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům.

2)Zdroje elektrické energie na letadle, energetické zdroje raket, raketoplánů a satelitů.

3)Definice motorových parametrů vrtulového, proudového a raketového motoru. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových a raketových motorech, měření krouticího momentu, měření vibrací motoru.

4)Měření okamžité a celkové spotřeby, celkového a kritického množství paliva. Signalizace požáru a námrazy.

5)Komplexní monitorovací systémy letadel.

6)Měření výšky barometrickou metodou, konstrukce výškoměrů, MSA.

7)Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.

8)Úvod do navigačních systémů letadel. Mechanické gyroskopické navigační prostředky.

9)Senzory navigačních systémů ? gyroskopy, senzory úhlové rychlosti, akcelerometry.

10)Navigační rovnice - aplikace a postupy výpočtů.

11)Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví a kosmonautice.

12)Metody zpracování navigačních dat. Fúze dat.

13)Základní rozdělení a konstrukce kosmické přístrojové techniky, vliv kosmického prostředí.

Osnova cvičení:

1)Měření parametrů snímačů úhlů používaných v leteckých přístrojích

2)Určení parametrů regulátoru napětí letadlového dynama

3)Měření parametrů stacionárního letadlového měniče

4)Měření parametrů snímače otáček letadlového motoru

5)Kontrola údaje ukazatele tepoty výstupních plynů

6)Měření parametrů detektorů požáru

7)Měření charakteristik snímačů tlaku vzduchu

8)Kalibrace výškoměru a variometru

9)Kalibrace rychloměru a Machmetru

10)Demonstrace a měření precesního pohybu mechanického gyroskopu

11)Měření parametrů snímače vodorovné složky zemského magnetického pole

12)Kalibrace inerciální měřicí jednotky z pohledu akcelerometrů

13)Kalibrace inerciální měřicí jednotky z pohledu senzorů úhlové rychlosti

Cíle studia:

Absolventi předmětu získají základní znalosti v oblasti leteckých a kosmických systémů pracujících v nízkofrekvenční oblasti a praktické dovednosti s jejich manipulací.

Studijní materiály:

?Draxler.K : Přístrojové systémy letadel I. Skriptum ČVUT 2003

?Draxler.K : Přístrojové systémy letadel II. Skriptum ČVUT 2002

?Kolektiv : Studijní modul 13, Aerodynamika, Konstrukce a Systémy letadel. Cerm Brno 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3099906.html