Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ergonomie v letectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ERGK Z,ZK 6 18B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Všeobecný koncept ergonomie. Vizuální systém člověka. Sluchový systém člověka. Systém zpracování informací u člověka. Environmentální vlivy na lidskou výkonnost. Displeje, ovládací prvky a design v souladu s ergonomickými požadavky. Design kokpitu v souladu s ergonomickými požadavky.

Požadavky:

Předmět je ukončen ústní zkouškou. V rámci zkoušky student musí prokázat základní znalost v každém téma. Nebude-li základní znalost prokázána byť v jednom zkoušeném téma, bude student hodnocen klasifikačním stupněm F.

Termíny zkoušky budou v dostatečné kapacitě vypsány v KOS před začátkem zkouškového období. Poslední vypsaný termín bude pouze opravný. Termíny jsou závazné, konání zkoušky v jiných než těchto termínech není možné. Absolvování zkoušky je možné pouze ve zkouškovém období příslušného semestru.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Informace a poznatky o současném přístupu k řízení životního cyklu letecké techniky a leteckých systémů, a to také v závislosti na dalších oblastech této disciplíny. Osvojení si těchto na zákazníka orientovaných procesů a činnosti v rámci jednotlivých etap „života“ letecké techniky jako produktu, od prvotního nápadu až po vyřazení a recyklaci.

Studijní materiály:

povinné:

ISO/IEC 15288:2002 ?System engineering - System life cycle processes?.

Saaksvuori, A. - Immonen, A.: Product Life Cycle management, 3rd ed. Springer-Verlag. Berlin. Heidelberg. 2008. ISBN: 978-3-540-78173-8.

Flouris, T. G. ? Lock, D.: Managing Aviation Projects from Concept to Completion. 2009. Ashgate Publishibg Limited. ISBN 978-0-7546-7615-7.

doporučené:

Vail Farr, J.: Systems Life Cycle Costing. CRC Press. 2011. ISBN 978-1-4398-2891-5.

Havelka,V. - Veselý, J. - Žihla, Z.: Etapy života letadel. Praha 2001. ISBN 978-8086841-15-1.

ALCCP-1 (Edition 1): NATO Guidance on Life Cycle Costs. Dec. 2007.

RTO - SAS - 054 Methods and Models for Life Cycle Costing.

Poznámka:

KOMBI - obor PL

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3099306.html