Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecká angličtina

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2042008 KZ 3 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Veronika Kratochvílová, Nina Procházková Ayyub, Michaela Schusová, Ilona Šimice, Eliška Vítková, Hana Volejníková
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Předmět Letecká angličtina I je připraven ve spolupráci Ústavu letadlové techniky a Ústavu jazyků FS ČVUT. Cílem předmětu Letecká angličtina I je rozšíření a zdokonalení dosavadních jazykových vědomostí a dovedností studentů magisterského studia, rozšíření jejich slovní zásoby o odbornou terminologii z letecké angličtiny, naučit studenty vhodně prezentovat daná témata z oboru letadlové a kosmické techniky.

Požadavky:

Bakalářská zkouška z AJ (B2).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvodní hodina, seznámení s charakteristikou a obsahem předmětu

2. Prezentace - obecná charakteristika se zaměřením na oblast letectví a kosmonautiky

3.Historie letectví. Gramatika: minulé a předminulé časy

4. Na letišti, letištní provoz a služby. Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový

5. Cestování moderními letadly. Gramatika: předpřítomné časy

6. Letecké motory. Gramatika: rod trpný

7. Letecká komunikace a letecké zkratky. Gramatika: předložkové vazby a spojovací výrazy

8. Vývoj a historie kosmonautiky. Gramatika: přídavná jména slovesná

9. Družicové navigační systémy. Práce s grafy a schématy

10. Účast ČR v kosmických aktivitách. Dokončení prezentací

11. Shrnutí prezentací

12. Závěrečný test

13. Shrnutí a hodnocení práce za celý semestr, udělení zápočtů

Cíle studia:

Cílem předmětu Letecká angličtina I je rozšíření a zdokonalení dosavadních jazykových vědomostí a dovedností studentů magisterského studia, rožšíření jejich slovní zásoby o odbornou terminologii z letecké angličtiny, naučit studenty vhodně prezentovat daná témata z oboru letadlové a kosmické techniky.

Studijní materiály:

Horák, Footit: Letecká angličtina, Praha 2007

Interní materiály

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3069206.html