Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZBP Z 4 80XH česky
Garant předmětu:
Jan Pokorný
Přednášející:
Cvičící:
Tomáš Heřman, Jan Pokorný
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Samostatná práce studenta v závěru studia, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během studia. Téma práce si student vybírá z témat nabízených oborovou katedrou, případně si může zvolit vlastní téma a vedoucího práce. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci odevzdá a obhájí. Obhajoba BP je součástí státní závěrečné zkoušky.

Požadavky:

Zápočet za bakalářskou práci je udělen na základě splnění všech formálních náležitostí stanovených a zveřejněných oborovou katedrou.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Během semestru je vyhrazeno 240 hodin, tj. 6 týdnů na práci pod vedením vedoucího BP.

Cíle studia:

Cílem je vytvoření kvalitního materiálu, ve kterém student prokáže schopnost samostatně pracovat na řešení zadaného úkolu.Student by měl jasně a uceleně interpretovat výstupy, ke kterým při zpracování práce dospěl.

Studijní materiály:

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha, Votobia 1997.

Linkeová, I. Odborný text ve Wordu. České Budějovice, Kopp 2003.

Liška, V.: Jak správně psát diplomovou práci. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

Šifner, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha, Univerzita Karlova 2004.

MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Studijní materiály

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3062806.html