Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy anglické odborné terminologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZAOT KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základní lékařskou terminologií v angličtině. Studenti si během kurzu osvojují slovní zásobu z oblasti anatomie, první pomoci, onemocnění, nemocničních zařízení a oddělení.

Požadavky:

1. aktivní účast na hodinách (maximálně tři absence)

2. vypracování seminární práce na zvolené téma z oblasti medicíny

3. Závěrečný test (60%).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction, the human body

2.The hospital and the wards, giving instructions

3.Pharmacology, body systems

4.Musculoskeletal system

5.Orthopaedics

6.Circulatory system

7.Digestive system

8.Respiratory system

9.Urinary system

10.Reproductive system

11.First aid , nervous system

12. Emergency situations,endocrine system

13. Test

14.Assessment

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Topilová Věra, Medical English, nakl. Tobiáš 2001

[2]Pohl Alison, Test Your Medical English, Penguin

3] Glendinnig E., Professional English in Use, Medicine, CUP 2007

New Scientist

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3056306.html