Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Praktikum z automatického řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2376021 Z 2 0P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Další laboratorní úlohy v laboratoři 111: Dávkování kapaliny, batyskaf, soustava tří nádrží - řízení výšky hladiny v ná-držích, vodní nádrž řízená číslicovým PID regulátorem UDC 3000, vodní levitace, vzduchová levitace, teplovzdušný model, regulace otáček stejnosměrného motoru, elektromotor s generátorem, řízení motoru Mendocino, modelové kole-jiště, kulička na tyči, kulička na elipse, výukový model Robot OSKAR 95, virtuální laboratoř AŘ, úlohy řízené pro-střednictvím internetu, vzdálený přístup.

(Určeno studentům magisterského i bakalářského studia, kteří v předchozím semestru absolvovali předmět Automatické řízení, a chtějí si vyzkoušet další zajímavé úlohy v laboratoři 111, na něž v tomto předmětu nebyl dostatek času; před-mět je zaměřen na samotná měření a porozumění úlohám, nikoli na vypracovávání referátů)

Požadavky:
Osnova přednášek:

nemá přednášky

Osnova cvičení:

Studenti každé dvouhodinové cvičení změří nebo si vyzkouší jednu úlohu v laboratoři Automatického řízení a na místě ji zpracují. Dostupné úlohy (bude řešeno cca 12 z nich, a nikoli nezbytně v tomto pořadí): Dávkování kapaliny, batyskaf, soustava tří nádrží - řízení výšky hladiny v nádržích, vodní nádrž řízená číslicovým PID regulátorem UDC 3000, vodní levitace, vzduchová levitace, teplovzdušný model, regulace otáček stejnosměrného motoru, elektromotor s generátorem, řízení motoru Mendocino, modelové kole-jiště, kulička na tyči, kulička na elipse, výukový model Robot OSKAR 95, virtuální laboratoř AŘ (seznámení s úlohami simulovanými jako Java applety), úlohy řízené prostřednictvím internetu a se vzdáleným přístupem.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3053606.html