Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná optika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2366026 Z 4 2P+1.5C+0.5L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s funkcí základních optických přístrojů a ukazuje jejich aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Oko a vnímání, charakteristiky, vady.

2. Brýle. Lupa: rozlišení, zvětšení, typy.

3. Mikroskop: optické schéma, základní charakteristiky

4. Stavba mikroskopu, objektivy, okuláry, dioptrická korekce.

5. Projekce a záznam obrazu mikroskopem. Invertovaný a stereomikroskop.

6. Osvětlovací soustava mikroskopu. Abbéova teorie zobrazení.

7. Metody zvyšování kontrastu v mikroskopii: temné pole, fázový kontrast.

8. Metody zvyšování kontrastu v mikroskopii: polarizace, fluorescence, diferenciální interferenční kontrast.

9. Dalekohledy čočkové: Galileův, Keplerův.

10. Zrcadlové dalekohledy, astronomické dalekohledy.

11. Kolimátor, autokolimátor. Pozorovací dalekohledy, periskop, triedr. Zaostřovací mechanismus.

12. Fotoaparáty, projektory.

13. Optické soustavy s proměnnými parametry (zoom)..

Osnova cvičení:

Příklady a laboratorní cvičení k přednášeným tématům.

Cíle studia:

Porozumět principům základních optických přístrojů, aplikovat znalosti při laboratorních úlohách a osvojit si techniky měření na těchto přístrojích.

Studijní materiály:

Bumbálek J.: Základy technické optiky, ČVUT, 1995

Keprt E.:Teorie optických přístrojů, Universita Palackého v Olomouci, 1965

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3053406.html