Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technická optika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2366025 Z 4 2P+1.5C+0.5L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět podává důkladnější výklad principu zobrazení rovinnými a sférickými plochami na základě zákonů geometrické optiky. Věnuje se také monochromatickým i barevným vadám zobrazení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Světlo jako elektromagnetické záření. Vlnoplochy a paprsky. Index lomu. Optická dráha. Polarizace.

2. Fermatův princip. Odraz a lom na rovinném rozhraní. Úplný vnitřní odraz. Planparalelní deska. Orientace obrazu.

3. Rovinné zrcadlo a soustavy zrcadel. Lámavé hranoly: typy, použití

4. Sklo korunové a flintové, disperze, Abbeovo číslo. Disperzní hranoly: typy, použití, poloha minimální odchylky.

5. Zobrazení sférickou plochou. Zobrazovací rovnice, chod paprsků. Hlavní body a roviny. Ohnisková vzdálenost, lámavost optické plochy. Zvětšení: příčné , podélné, úhlové.

6. Centrovaná soustava optických ploch: hlavní body, ohnisková vzdálenost, zvětšení, zobrazovací rovnice.

7. Tlustá čočka: zobrazení, chod paprsků, typy.

8. Tenká čočka: zobrazení, chod paprsků graficky i početně.

9. Soustavy tenkých čoček, ohnisko soustavy. Afokální předsádka.

10. Vady optických soustav: monochromatické vady.

11. Vady optických soustav: barevná vada. Korekce vad. Dublety.

12. Optická vlákna.

13. Kolorimetrie, barevné systémy, míchání barev.

Osnova cvičení:

Příklady k přednášené látce.

Laboratorní úlohy: Měření lámavého úhlu hranolu, Měření indexu lomu a Abbéova čísla, Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky, Měření rozlišovací schopnosti a demonstrace optických vad

Cíle studia:

Porozumění zákonitostí geometrické optiky, vytváření obrazu, vzniku a charakteru optických vad.

Studijní materiály:

Bumbálek, J.: Základy technické optiky. ČVUT, Praha, 1995

http://control.fs.cvut.cz/cz/predmety/technicka-optika-2366025

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3053306.html