Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Intermediální tvorba a technologie II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M39ITT2 KZ 6 4L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět je pokračováním předmětu ITT, který je společně organizován uměleckými a technickými školami AMU, ČVUT FEL a ČVUT FA. Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci studentských projektů navržených v závěru předchozího semestru. Studenti pracují na projektech samostatně, nebo v týmech. Záměrem je využít znalostí získaných v předchozím semestru. Vedoucími projektů jsou převážně přednášející z předmětu. Předmět je ukončen veřejnou prezentací a obhajobou hotového projektu. Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení příslušného semestru. Podrobné informace o harmonogramu předmětu jsou k dispozici na oficiální webové stránce (viz níže).

Požadavky:

Doporučeno absolvování předmětu ITT1 (B0B39ITT1/B0M39ITT1).

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/itt1/start

Osnova přednášek:

předmět přednášky neobsahuje

Osnova cvičení:

1. Úvodní seminář nad tématy projektů

2. Experimentální dílna

3. Seminář nad řešením projektů

4. Technologie pro intermediální projekty - dílna

5. Práce na projektech - realizace

6. Kontrola stavu realizace projektů

7. Technologie pro intermediální projekty - dílna

8. Práce na projektech - realizace

9. Exkurze do školních laboratoří (ČVUT, AMU)

10. Práce na projektech - realizace

11. Příprava veřejné prezentace

12. Seminář nad řešením projektů

13. Příprava večejné prezentace

14. Veřejná prezentace projektů

Cíle studia:

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Studijní materiály:

Peter Lunenfeld: Hyperestetika: Teoria reálného času. V toku pohyblivých obrazov, Antologia textov o elektronickém a digitálním umění v kontexte vizuálnej kultury. VŠVU, Bratislava 2005.

Jozef Kelemen: Kybergolem. Votobia, Olomouc 2001.

Vilém Flusser: Do universa technických obrazů. OSVU, Praha 2001.

Hakim Bey: Dočasná autonomní zóna. Tranzit, Praha 2004.

Nicolas Bourriaud: Postprodukce. Tranzit, Praha 2004.

Poznámka:

Předmět je společně organizován uměleckými a technickými školami (AMU a ČVUT).

Další informace:
http://vyuka.iim.cz/y39itt:y39itt
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3037306.html