Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dopravní modelování a simulace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y2DMS KZ 2 2+0 anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Získat ucelený přehled simulačních nástrojů a jejich využití; porozumění principů; schopnost modifikovat funkci simulačních nástrojů a jejich vhodná parametrizace; schopnost nasazení simulačních nástrojů v praxi.

Požadavky:

Základní znalost teorie matematického modelování, znalost teorie dopravního proudu, znalost statistiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Podat ucelený pohled na simulační nástroje, zejména s ohledem na jejich správnou aplikaci v praxi a jejich parametrizaci.

Studijní materiály:

Manual Getram/AIMSUN

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3009206.html