Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dependability of the Technical Equipment

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E375010 KZ 4 3P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Vymezení spolehlivosti a bezpečnosti. Spolehlivost a bezpečnost jako součást jakosti. Bezpečnost technických objektů - vymezení, legislativní východiska, analýzy rizik a management rizik. Management, řízení a prokazování spolehlivosti. Spolehlivost technických objektů během jejich životního cyklu. Ukazatele bezpečnosti, životnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti a pohotovosti, jejich pravděpodobnostní vyjádření a statistická interpretace. Kvalitativní a kvantitativní metody analýz spolehlivosti (FMEA, FTA, RBD, MA, PC atd.), výpočty ukazatelů bezporuchovosti systémů. Prostředky zvyšování spolehlivosti systémů v období návrhu, zálohování. Hodnocení a řízení provozní spolehlivosti. Informační systémy spolehlivosti.

Požadavky:

Odevzdání řešení zadaných úloh, úspěšné absolvování zápočtového testu.

Osnova přednášek:

1. Pojmy jakost, produkt, proces, systém. Management jakosti, soubor norem ISO 9000. Bezpečnost a spolehlivost jako součást jakosti. Etapy životního cyklu.

2. Vymezení bezpečnosti a spolehlivosti v širším a užším významu. Kvantifikace spolehlivosti. Ukazatele bezporuchovosti neopravovaných objektů.

3. Ukazatele bezpečnosti, životnosti, skladovatelnosti, opravitelnosti. Typický průběh intenzity poruch s třemi obdobími, praktické důsledky.

4. Analytické vyjádření ukazatelů bezporuchovosti ve vazbě na typický průběh intenzity poruch.

5. Spolehlivost opravovaných objektů - proces obnovy. Funkce pohotovosti.

6. Náklady životního cyklu. Operační pohotovost. Kvalitativní a kvantitativní metody analýz spolehlivosti. Metoda blokového diagramu bezporuchovosti (RBD) - sériový model.

7. Spolehlivost systémů - paralelní a jednoduchý smíšený model RBD (zálohování), můstkové schéma.

8. Technická realizovatelnost zálohování - klasifikace zálohování.

9. Shrnutí a zhodnocení možností a prostředků zvyšování bezporuchovosti a bezpečnosti systémů. Metoda FMEA.

10. Principy a oblasti využití metod analýz spolehlivosti.

11. Právní odpovědnost za bezpečnost a spolehlivost. Management rizik.

12. Hodnocení provozní spolehlivosti. Udržovatelnost, zajištěnost údržby.

13. Management spolehlivosti a nástroje jeho uplatňování.

14. Konzultace.

Osnova cvičení:

1. Vybrané pojmy/vztahy z teorie pravděpodobnosti - příklady.

2. Ukazatele bezporuchovosti - typy, převod. vztahy, EZR. Ukazatele životnosti, opravitelnosti, skladovatelnosti - příklady.

3. Zadání 1. sem. úlohy. Opravované výrobky - ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, operační pohotovosti - příklady.

4. Test 1/3; Spolehlivost systémů - sériový, paralelní a smíšený model RBD (zálohování), příklady.

5. Zadání 2. sem. práce. Můstkové zapojení, substituční nezatížené zálohování, majoritní zálohování ? příklady.

6. Příklady na metody FMEA, FTA, PC.

7. Zápočet

Cíle studia:

Seznámení se se základními principy a metodami analýz spolehlivosti.

Studijní materiály:

Lecture slides and readings and other educational materials are provided by lecturer.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2993706.html