Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Navigace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221195 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Určování polohy a vedení letadla pomocí srovnávací a přístrojové navigace. Systémy letecké rádiové navigace, především družicové. Výklad respektuje předpisy ICAO, doporučení Evropského radionavigačního plánu a radionavigačního plánu USA. Student se seznámí s využitím systémů pro pilotáž.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1) Zemské těleso, referenční plochy, souřadnice bodu na Zemi, systém WGS 84.

2) Letecké mapy, projekce a druhy map. Letecká navigace srovnávací a přístrojová. Rádiová navigace.

3) Družicová rádiová navigace, systémy dopplerovské a dálkoměrné, určení polohy a přesnost, DOP.

4) Systém družicové navigace GPS, struktura signálu, služby SPS a PPS.

5) Systém družicové navigace Galileo a jeho služby.

6) Systémy družicové navigace GLONASS a COMPASS a systémy regionální.

7) Omezení nedostatků družicové navigace, GBAS (DGPS) a SBAS (EGNOS, WAAS), RAIM, AAIM

8) Další aplikace družicových systémů, zejména pro kosmickou navigaci v okolí Země

9) Klasické (pozemské) systémy rádiové navigace. Zaměřovače, automatický rádiový kompas.

10) Úhloměrné systémy, VOR. Princip, indikace. Majáky DVOR, VOT. TACAN.

11) Měření vzdálenosti. Systém DME. Prostorová navigace. Rádiový výškoměr.

12) Systémy pro přiblížení na přistání: ILS a jeho subsystémy. MLS. Perspektivy družicových systémů GLS.

13) Systémy hyperbolické, přežije eLORAN jako záloha družicové navigace

Osnova cvičení:

1) Zemské těleso, referenční plochy, souřadnice bodu na Zemi, systém WGS 84.

2) Letecké mapy, projekce a druhy map. Letecká navigace srovnávací a přístrojová. Rádiová navigace.

3) Družicová rádiová navigace, systémy dopplerovské a dálkoměrné, určení polohy a přesnost, DOP.

4) Systém družicové navigace GPS, struktura signálu, služby SPS a PPS.

5) Systém družicové navigace Galileo a jeho služby.

6) Systémy družicové navigace GLONASS a COMPASS a systémy regionální.

7) Omezení nedostatků družicové navigace, GBAS (DGPS) a SBAS (EGNOS, WAAS), RAIM, AAIM

8) Další aplikace družicových systémů, zejména pro kosmickou navigaci v okolí Země

9) Klasické (pozemské) systémy rádiové navigace. Zaměřovače, automatický rádiový kompas.

10) Úhloměrné systémy, VOR. Princip, indikace. Majáky DVOR, VOT. TACAN.

11) Měření vzdálenosti. Systém DME. Prostorová navigace. Rádiový výškoměr.

12) Systémy pro přiblížení na přistání: ILS a jeho subsystémy. MLS. Perspektivy družicových systémů GLS.

13) Systémy hyperbolické, přežije eLORAN jako záloha družicové navigace

Cíle studia:

Poskytnout přehled o druzích srovnávací a přístrojové navigace, jejich principech a způsobech použití.

Studijní materiály:

?Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2006

?Prof. Ing. František Vejražka, CSc. - Letecké radiové navigační systémy

?Ing. Ludvík Kulčák, CSc. - Zabezpečovací technika I,II, Klasické prostriedky zabezepečovacej leteckej techniky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2991506.html