Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce a projektování letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221136 Z,ZK 5 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Konstrukce a projektování letadel seznamuje posluchače se základními návrhovými filosofiemi, jednotlivými etapami vývoje letadel a nástroji potřebnými k realizaci vývoje. Dále se zabývá všemi návrhovými aspekty základních drakových skupin - křídla, trupu a ocasních ploch.

Požadavky:

Letecké konstrukce a stavba letadel

Osnova přednášek:

1. Kategorizace letadel, návrhové filosofie a předpisy letové způsobilosti

2. Základní etapy vývoje letadel

3. Tvorba a přenos tvarových informací, vztažné systémy a obrysování

4. Konstrukčně technologické požadavky, technologičnost konstrukce, sestavování draku - ustavování

5. Hmoty a centráže, nomenklatura hmotností, obálka hmotností a centráží, platící zatížení

6. Geometrie a aerodynamické parametry křídla

7. Zatížení křídla

8. Konstrukce křídla

9. Geometrie a aerodynamické parametry trupu

10. Zatížení trupu

11. Prostory pro užitečné zatížení a konstrukce trupu

12. Návrhové parametry ocasních ploch

13. Zatížení a konstrukce ocasních ploch

Osnova cvičení:

1. ? 3. Exkurze Letecké muzeum s výkladem historie leteckých konstrukcí

4. ? 5. Procvičení designu stavebních prvků křídla: profil, nosníky, podélníky, žebra, potahy, kování, křidélka, vztlaková, odporová mechanizace.

6. Procvičení designu stavebních prvků trupu: podélný systém, příčný systém, potahy, prostory pro posádku, platící zatížení, zavěšení křídel, ocasních ploch, pohonných jednotek

7. Procvičení designu stavebních prvků ocasních ploch: profil, nosníky, žebra, potahy, kování, kormidla

8. ? 9. Zatížení křídla ? obratové, poryvové, klapkové, nesymetrické a jiné případy

10. ? 11. Zatížení trupu ? letové, pozemní a jiné případy

12. ? 13. Zatížení ocasních ploch ? vyvažovací, obratové, poryvové a jiné případy

Cíle studia:

Poskytnout základní přehled o historických milnících ve vývoji letadlové techniky a její kategorizaci. Seznámit se s návrhovými filosofiemi a úloze leteckých předpisů při jejich formování, s postupy stanovení zatížení letecké konstrukce a vlivu rozložení hmot na něj a zejména seznámit se se základními etapami vývoje při projektování a vývoji letadel. Porozumět způsobům sestavování draku a pochopit konstrukčně - technologické požadavky pro zajištění nezbytné technologičnosti konstrukce.

Poskytnout přehled o možných uspořádáních, geometrických, hmotových a aerodynamických parametrech, způsobech stanovení zatížení a konstrukčních provedeních hlavních drakových agregátů letadel ? křídla, trupu, ocasních ploch a podvozcích.

Studijní materiály:

?Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta ČVUT, Praha, 2004

?Mikula J: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT, Praha, 2006

?Mertl, V.: Konstrukce a projektování letadel, skripta VUT, Brno, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2991406.html