Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Letadlové soustavy a systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221169 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět se zabývá popisem letadlových drakových, motorových a energických soustav, jejich uspořádáním, principy činnosti a způsobem jejich použití.

Požadavky:

Letecké konstrukce a stavba letadel

Osnova přednášek:

1. Soustavy řízení letadla, řízení prostřednictvím člověka, aktivní řízení, automatické řízení.

2. Primární a sekundární řízení, jejich výkonné členy.

3. Řididla, mechanický, elektrický a optický přenos, silové členy a jejich příslušenství.

4. Soustavy ovládání podvozků, uspořádání, řízení a stabilita podvozků.

5. Kola a pneumatiky. Brzdy a soustavy jejich ovládání. Soustavy zatahování podvozků.

6. Palivové soustavy, uskladnění, dodávka, plnění a vypouštění paliva, vzdušnění, měření parametrů paliva.

7. Soustavy na ochranu proti dešti a námraze, typy soustav, způsoby indikace tvorby námrazy.

8. Hydraulické soustavy, uspořádání, typy soustav, principy činnosti.

9. Hydraulická kapalina, prvky hydraulické soustavy, způsoby zálohování.

10. Pneumatické soustavy, silové pohony, principy činnosti, prvky soustav, způsoby zálohování.

11. Přetlakování, klimatizace, další pneumatické systémy.

12. Nouzové soustavy, soustavy na záchranu posádky a pasažérů a protipožární soustavy.

13. Olejové soustavy, chladiče a výměníky.

Osnova cvičení:

1. ? 4. Exkurze ČSA s představením letadlových soustav dopravních letadel.

5. ? 6. Exkurze Aero Vodochody s představením letadlových soustav vojenského letounu.

7. Zatížení řízení.

8. ? 9. Zatížení podvozku.

10. Zatížení palivové nádrže.

11. ? 13. Zpracování technického popisu letadlové soustavy, konzultace.

Cíle studia:

Poskytnout přehled o druzích letadlových drakových, motorových a energických soustav, jejich uspořádání, principech činnosti a způsobech použití.

Studijní materiály:

?Slavík, S.: Drak, systémy a nouzové vybavení letounů, učební texty dle JAR-ATPL, skripta pro fakultu dopravní ČVUT v Praze, Praha, 2004

?R. Sýkora: Palubní soustavy letadel, skripta VUT Brno, 1989

?V. Věk: Letadlové systémy, Ediční středisko ČVUT Praha, 1995

?Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 2005, ISBN 80-01-03338-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2991306.html