Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222096 KZ 4 0P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Zadání Projektu II převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.

Koncepční návrh letecké konstrukce nebo její části, t.j. rešerše a sběr podkladů k zadanému úkolu, vytvoření systémového návrhu konstrukčního řešení, stanovení zatížení s ohledem na letecké předpisy a výběr rozhodujících případů pro dimenzování. Zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.

V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment, space) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby bylo možno na něj navázat v předmětu Projekt III. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.

Požadavky:

Absolvování P a PV předmětů 1. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika.

Paralelní souběh s P a PV předměty 2. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova bude stanovena tutorem předmětu podle zadání.

Cíle studia:

Vypracovat a formou presentace obhájit koncepční návrh letecké konstrukce nebo její části, sestávající z rešerše a sběru podkladů k zadanému úkolu, vytvoření systémového návrhu konstrukčního řešení, stanovení zatížení s ohledem na letecké předpisy a výběr rozhodujících případů pro dimenzování, vytvoření 3D modelu konstrukčního řešení příslušným softwarem, zpracování technické zprávy.

V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment) budou cíle projektu formulovány tutorem předmětu tak, aby na ně bylo možno navázat v předmětu Projekt III.

Studijní materiály:

?Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4

?V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991,ISBN 80-214-0373-x

?Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982

?Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2991206.html