Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programmable Logic Controllers and Visualisation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371135 Z,ZK 5 2P+0C+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Navazuje na předmět Řízení programovatelnými automaty - složitější řídicí systémy, vizualizace

Požadavky:

Absolvování předmětu Řízení programovatelnými automaty.

Osnova přednášek:

1. Základní charakteristiky SCADA systémů

2. SCADA systém Reliance

a) úvod

b)moduly vizualizačního prostředé Reliance

c)základní popis návrhového prostředí

( správce stanic, správce obrázků, správce skriptů, správce plovoucích grafů,...)

d)základní popis runtime prostředí

e)jednoduchý příklad

3. Tvorba vizualizační a dispečerské aplikace pro zadaný model technologického procesu řízeného pomocí PLC

Osnova cvičení:

1. Úvod a základní charakteristiky vizualizačních systémů

2. Vizualizační systém Reliance

a) úvod

b)moduly vizualizačního prostředé Reliance

c)základní popis návrhového prostředí

( správce stanic, správce obrázků, správce skriptů, správce plovoucích grafů)

d)základní popis runtime prostředí

e)jednoduchý příklad

3. Tvorba vizualizační a dispečerské aplikace pro zadaný model technologického procesu řízeného pomocí PLC

Cíle studia:
Studijní materiály:

Popis SCADA systému Reliance

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2981306.html