Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Process Control

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371147 Z,ZK 5 3P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Automatic controllers are important part of many industrial processes. The goal of this course is to introduce students into basic knowledge of automatic control theory and practice like transfer functions, open versus closed loop control, design of controllers and frequency based analysis of control systems. The course also concentrates on logic control and control via programmable logic controllers.

Some seminaries are arranged in laboratories where practical skills and control engineering methods are trained. Students begin to work with MATLAB software as a common platform of control engineers.

Požadavky:

Active work on classes and laboratories, lab. report, knowledges according to lectures

Osnova přednášek:

1. Essential Principles of Automatic Control, Signals and Systems.

2. Digital Logic Control.

3. Combinatorial Logic Circuits and Controllers.

4. Programmable Logic Controllers, Sequential Logic Circuits.

5. Continuous Linear Systems, Laplace Transform.

6. Transfer Functions, Mathematical Models, Poles and Zeros

7. Transient and Steady State Response Analysis.

8. Detailed Analysis of Selected Processes.

9. Open Loop and Closed Loop Control.

10. Design of Proportional, Integral and Derivative Controllers (PID).

11. Advanced PID Controllers.

12. Discrete-time based PID Controllers.

13. Frequency-Response Analysis.

14. Modelling Control Systems via MATLAB.

Osnova cvičení:

1.Exercise:Control problem decomposition - analysis, control loop model, state feedback design, terminology from the field of logical, analog and computer-aided control

2.Exercise:Combinatorial and sequential logic

3.Exercise:Logic - decomposition - combinatorial, sequential and programmable controller

4.LabTasks on combinatorial and sequential logic, programmable logic controller

5.LabTasks on combinatorial and sequential logic, programmable logic controller

6.Exercise:Continuous-time/analog control (steady-state characteristics in control loop, linear approximation, plant model and controller classes, control closed-loop)

7.Exercise:Frequency characteristics (magnitude/phase - Bode diagram), transfer function, block algebra

8.Exercise:Stability, stability criteria (Hurwitz, Mikhailov Leonhard, Nyquist), controller tuning (Ziegler-Nichols)

9.LabTasks on continuous- and discrete-time control

10.LabTasks on continuous- and discrete-time control

11.LabTasks on continuous- and discrete-time control

12.Exercise:Discrete-time control - continuous-time plant model discretization, sample period, discrete controller PID (PSD), difference equation of discrete control closed-loop

13.Exercise:Discrete-time control - stability and discrete transfer function, final TEST

14.Assessment and consultations

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ogata, K.: Modern Control Engineering (4th Edition), Prentice Hall,

Klan, P., Gorez, R.: Process control. FCC Public, Prague,

2011.

Dunning, G.: Introduction to Programmable Logic Controllers (2nd Ed). Delmar Learning, 2001.,

Dorf, R.C., Bishop R.H.: Modern Control Systems (8th Edition). Addison-Wesley, 1998.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2971106.html