Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Databases, SQL and MS Access

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E375005 KZ 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Databáze, databázové systémy a systémy řízení báze dat. Typy databází. Relační databáze, grafické znázornění struktury databáze, návrh databáze. Operace s daty v databázích. Jazyk SQL - příkazy pro získání dat z databází, zápis do databází, manipulace s tabulkami. Zabezpečení dat v SQL databázi. MS Access - návrh databáze, příprava tabulek, relace mezi tabulkami, dotazy, formuláře, sestavy. Použití jazyka Visual Basic pro rozšíření funkcí navrhované databázové aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Data, informace. Hierarchický, síťový a relační model. Objektově orientovaný přístup.

2. Návrh konceptu databáze. Konceptuální schema, E-R diagram.

3. Základy SQL - select, insert, update. Datové typy v SQL.

4. Další SQL příkazy. Uložené procedury, triggery.

5. MS Access, vytvoření jednoduché databáze.

6. Aplikace v MS Access. Vytváření maker v jazyce Visual Basic.

Přednášky probíhají v první polovině semestru.

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, konta na MySQL serveru pro výuku tohoto předmětu, zadání prací

2. Konceptuální schema databáze. Náčrt funkčnosti.

3. SQL - kontrola kont, vytváření tabulek pro aplikaci

4. SQL - příprava příkazů pro navrhovanou aplikaci

5. MS Access - vytvoření tabulek a formulářů

6. MS Access - relace, dotazy, formuláře

7. MS Access, SQL - kontrola rozpracovanosti.

8. MS Access - Visual Basic

9. MS Access - VB - přístup k datům, SQL dotaz

10.-11. Práce na projektech

12. Prezentace projektů

13. Výstup na web. Dokumentace projektu.

14. Vyhodnocení, klasifikace.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2970906.html