Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Alternativní formy financování dopravních projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617Y1AF KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Budou specifikovány takové formy financování v oblasti dopravy, kde příslušný subjekt veřejného sektoru představuje konečného dlužníka, tj. splátky dluhu pocházejí z jeho rozpočtu, není však přímým účastníkem transakce a protistranou finančního ústavu poskytujícího financování. Emitování cenných papírů jako alternatívní zdroj profinancování dopravních projektů.

Požadavky:

řízení projektu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Financování formou PPP, emitováním cenných papírů, odkupem pohledávek.

Studijní materiály:

Tauer, V., Zemánková, H., Šubrtová, J: Získejte dotace z fondů EU. Computer Press, a.s., 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2850206.html