Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222093 KZ 3 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Koncepční návrh cvičného sportovního letounu, zpracování statistiky, stanovení základních geometrických, aerodynamických a hmotových charakteristik letounu, jeho letových výkonů a vlastností, výpočet zatížení křídla, návrh jeho konstrukce a pevnostní kontrola jeho nosných částí, třípohledový výkres letounu, systémový výkres křídla, zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.

Požadavky:

Paralelní souběh s: Aerodynamika a mechanika letu, Letecké konstrukce a stavba letadel, Pevnost a životnost letadel a motorů, Pohon letadel

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zadání projektu, úvodní poznámky k projektování letadel, statistika

2. Základní rozměrová dispozice nosných ploch

3. Základní hmotová dispozice, hmotnostní obálka, relace těžiště a neutrálního bodu

4. Integrální aerodynamické charakteristiky letounu

5. Stanovení polohy neutrálního bodu

6. Letová obálka provozních násobků z pohledu příslušného předpisu letové způsobilosti

7. Rozložení vztlaku po křídle, zatížení křídla

8. Základní letové výkony a vlastnosti

9. Návrh konstrukce křídla

10. Přenos silových účinků konstrukcí křídla

11. Návrh a pevnostní kontrola nosníku

12. Návrh a pevnostní kontrola potahu

13. Konzultace

Cíle studia:

Zpracovat dle přednášeného postupu a formou presentace obhájit koncepční návrh cvičného sportovního letounu, t.j. zpracovat statistiku, stanovit základní geometrické, aerodynamické a hmotové charakteristiky letounu, jeho letové výkony a vlastnosti, provést výpočet zatížení křídla, návrh jeho konstrukce a pevnostní kontrolu jeho nosných částí, vypracovat třípohledový výkres letounu, systémový výkres křídla a technickou zprávu.

Studijní materiály:

?S. Slavík: Stavba letadel, skripta ČVUT FS Praha, 1997

?Čalkovský, V. Daněk, J. Pávek: Konstrukce a pevnost letadel, 1. a 2. díl, VAAZ Brno, 1984 a 1986

?Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4

?Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982

?V. Havelka: Konstrukce a projektování letadel II, ČVUT FS Praha, 1986

?V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991, ISBN 80-214-0373-x

?Staveb. předpis: CS-VLA, CS-23, UL-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2833806.html