Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Introduction to Artificial Intelligence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4B33ZUI Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Základy umělé inteligence (A4B33ZUI)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

This course provides introduction to symbolic artificial intelligence. It presents the algorithms for informed and non-informed state space search, nontraditional methods of problem solving, knowledge representation by means of formal logic, methods of automated reasoning and introduction to markovian decision making.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4B33ZUI

Požadavky:

Témata probíraná v předmětu A0B01LGR.

Osnova přednášek:

1. Introduction to artificial inteligence

2. Problem solving using state space search

3. Non-informed state space search

4. Informed state space search - A* algorithm

5. Nontraditional state space search methods

6. Knowledge representation and rule-based systems reasoning

7. Introduction to two-player games

8. Logics and knowledge representation

9. Reasoning in first-order predicate logic

10. Resolution. Theorem proving.

11. Resolution, resolution strategies, theorem proving tools.

12. Introduction to uncertainty in knowledge representation. Markov models.

13. Markov chains.

14. Back-up class.

Osnova cvičení:

1. Review of mathematical logic.

2. Knowledge representation in first-order logic I.

3. Knowledge representation in first-order logic II.

4. Resolution principle I.

5. Resolution principle II.

6. Non-informed state space search.

7. Informed state space search.

8. A* algorithm.

9.-12. Implementation of state space search problem in Lisp programming language.

Cíle studia:

Cílem předmětu je přehledově seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence.

Studijní materiály:

Stuart Russell and Peter Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach,

Prentice Hall, Second Edition, 2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/ae4b33zui/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet28204.html